Ontvang als Friese MKB’er nu subsidie voor het in dienst nemen van een exportmedewerker!

De Gedeputeerde Staten hebben opnieuw € 350.000,- beschikbaar gesteld voor de Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Fryslân om exportactiviteiten van het Friese MKB te stimuleren. Vanaf 4 april is het mogelijk om maximaal € 10.000,- subsidie aan te vragen voor het in dienst nemen van een exportmedewerker.

Het betreft een prestatiesubsidie die verstrekt wordt voor de loonkosten van het in dienst nemen van een nieuwe exportmedewerker voor ten minste 24 uren per week met een arbeidsduur van minimaal 12 maanden. Voorwaarden die aan de medewerker gesteld worden:

  • De nieuwe medewerker mag in de 12 maanden die vooraf zijn gegaan aan de datum van ontvangst van de aanvraag niet werkzaam zijn geweest bij de onderneming van de aanvrager, in wat voor functie dan ook;
  • De exportmedewerker die in dienst wordt genomen, verricht zijn in de arbeidsovereenkomst vermelde uren volledig ten gunste van de aanvragende onderneming;
  • De door de exportmedewerker uit te voeren werkzaamheden beogen direct of indirect een bijdrage te leveren aan de internationalisering van de aanvragende onderneming.

De prestatiesubsidie bedraagt:

  1. € 5.000,- in geval de in dienst te nemen exportmedewerker een bruto maandloon verdient van minder dan € 3.000,-;
  2. € 10.000,-. in geval de in dienst te nemen exportmedewerker een bruto maandloon verdient van € 3.000,- of meer.

Een belangrijke voorwaarde is dat er geen verplichting mag zijn aangegaan vóór ontvangst van de aanvraag.

Interesse?
Bent u benieuwd of u in aanmerking kan komen voor deze subsidie of heeft u vragen? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.