Innoveren loont; vraag nu WBSO subsidie aan op R&D kosten voor 2015!

De WBSO subsidie heeft tot doel het speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven te stimuleren en daarmee de concurrentiepositie van de Nederlandse ondernemingen te verbeteren.

De WBSO faciliteert loonkosten van R&D-activiteiten en leidt tot een vermindering van afdracht loonbelasting. De RDA faciliteert niet-loonkosten en investeringen specifiek ten behoeve van R&D activiteiten en leidt tot een extra aftrek op de belastbare winst.

Als ondernemer kunt u tot uiterlijk 30 november 2014 WBSO/RDA aanvragen voor R&D-werkzaamheden die starten in januari 2015.
Zelfstandigen kunnen hierin tegen tot en met 31 december 2014 een WBSO/RDA-aanvraag indienen voor R&D-werkzaamheden die starten op 1 januari 2015.

Met Prinsjesdag is aangegeven dat voor inhoudingsplichtigen de percentages voor de WBSO in 2015 gelijk blijven aan 2014. Dit betekent dat over de eerste € 250.000,- aan S&O-loonkosten een afdrachtvermindering van maar liefst 35% kan worden verkregen. Voor zogenaamde technostarters bedraagt dit percentage zelfs 50%. Voor de S&O-loonkosten boven € 250.000,- is het percentage vastgesteld op 14%. Aan het einde van 2014 wordt het RDA percentage vastgesteld, de verwachting is echter dat het percentage van 60% zal worden gehandhaafd.

Kortom, de WBSO en RDA blijven ook in 2015 interessant voor organisaties, die zelf innovatieve projecten en speur- en ontwikkelingswerk organiseren. Wanneer de technische ontwikkeling nieuw is voor de organisatie en dient ter oplossing van technische knelpunten, komt u al in aanmerking. Wilt u deskundig advies over de mogelijkheden van deze regeling voor uw organisatie? Neem dan contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium. Bel 088-1260460 of mail naar info@asbr.nl.