€2,4 miljoen beschikbaar voor 2e programma Innovatief en Duurzaam MKB Groningen

 

  • Tweede programma Innovatief en Duurzaam MKB Groningen van start
  • Totaal beschikbaar: €2,4 miljoen
  • Doelgroep: Groningse MKB-bedrijven die investeren in innovatie en duurzaamheid

 

Het tweede programma Innovatief en Duurzaam MKB Groningen is donderdag 19 februari van start gegaan. Het programma is een vervolg op het succesvolle eerdere programma uit 2013. De provincie Groningen stelt in totaal €2,4 miljoen beschikbaar om te stimuleren dat in de provincie Groningen gevestigde MKB-bedrijven investeren in innovatie en duurzaamheid.

De provincie wil met het programma Innovatief en Duurzaam MKB Groningen zichzelf profileren als innovatie- en duurzaamheidsregio. Daarnaast zijn vernieuwende projecten voor Groninger MKB-bedrijven belangrijk in de ontwikkeling naar een duurzame bedrijfsvoering.  

Aanvragen moeten o.a. aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het gaat om projecten van één of meerdere Groningse MKB-ondernemers, eventueel in samenwerking met een kennisinstelling;
  • Het gaat om concrete (innovatie) projecten die duurzame producten en/of productieprocessen opleveren;
  • Projecten moeten een innovatief karakter hebben, waarbij de focus nadrukkelijk ligt op investeringen in vernieuwende technologie. Het moet daarbij gaan om projecten waarbij sprake is van significante verbeteringen van producten of de processen waarmee producten worden voortgebracht;
  • Projecten zijn duurzaam;
  • Projecten moeten aantoonbaar bijdragen aan de economische ontwikkeling van Groningen;
  • Op het tijdstip van indiening van de aanvraag mag nog geen aanvang zijn gemaakt met het project.

 

De subsidie bedraagt maximaal 25%van de totale subsidiabele kosten. De minimale bijdrage vanuit het programma Innovatief en Duurzaam MKB Groningen bedraagt per project €10.000,- en de maximale bijdrage €50.000,-.

Benieuwd of u voor deze regeling in aanmerking komt? Wenst u ondersteuning bij het aanvragen? Neemt u dan contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.