Innovatief en Duurzaam MKB Groningen (IDG)

Met deze regeling wil de Provincie Groningen MKB-ondernemingen stimuleren te investeren in duurzame, innovatieve bedrijfsuitrusting. Investeringen die een innovatief en duurzaam karakter hebben kunnen worden ondersteund met maximaal € 50.000,- aan subsidie. Hierbij moet gedacht worden aan de koop van een machine voor de bouw van een prototype van een innovatief product.

Subsidiabele kosten zijn:

  • Investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting (investeringen die niet binnen 2 jaar worden afgeschreven);
  • Investeringen in de bouw van prototypes;
  • Kosten voor de inzet van eigen uren die toe te rekenen zijn aan de realisatie van het project. Daarbij wordt gerekend met een vast uurtarief van € 50,-;
  • De kosten van inhuur van externe expertise.

De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 50.000,-. Hierbij geldt dat de laatste twee kostensoorten (eigen uren en inhuur derden) gezamenlijk maximaal 25% van de totale subsidiabele kosten mogen bedragen. Projecten moeten binnen 2 jaar na beschikking worden afgerond.

De focus van de nieuwe IDG-3 regeling ligt op investeringen in nieuwe technologie en het daarmee vooroplopen in de branche in de provincie. Bovendien wordt het project beoordeeld op basis van 12 duurzaamheidsthema’s binnen de onderdelen Planet, People en Profit. Het project moet aansluiting vinden bij minimaal twee subthema’s binnen Planet en bij één subthema binnen People en Profit. Algeheel moet het project zorgen voor nieuwe werkgelegenheid, versterking van de concurrentiepositie en extra omzet.

Alle MKB-ondernemingen in de provincie Groningen die aan bovengenoemde criteria voldoen kunnen in principe aanvragen. Ondernemingen die al eerder een IDG subsidie ontvangen mogen nu wederom een aanvraag indienen, want er mag maximaal één subsidie per kalenderjaar worden afgegeven. Het budget is 1,6 miljoen euro voor een periode van 6 februari 2019 tot 31 december 2020.

Heeft u als Groningse MKB-er een investering of een ontwikkelproject op stapel staan met een duurzame inslag, dan willen wij graag zo spoedig mogelijk met u in contact komen om deze te toetsen. Nieuwsgierig? Neem dan contact op met ASBR Subsidium via info@asbr.nl of bel 088-1260460.