Innovatief Actieprogramma Groningen in oktober opengesteld

Start u binnenkort in samenwerking met een ander bedrijf en/of kennisinstelling een innovatief project op het gebied van energie, healthy ageing, bio-economie of transsectorale innovatie? Mogelijk komt dit project voor subsidie in aanmerking. Let op: de aanvraagperiode van deze regeling, die in oktober zal worden opengesteld (IAG4), zal kort zijn. Als u een interessant project heeft, is het dus van belang snel te handelen en uw project en de mogelijkheden door ons nader te laten beoordelen. Kosten als loonkosten, externe advieskosten en materiaalkosten zijn voor maar liefst 50% subsidiabel.

De regeling richt zich op projecten die:
– Gericht zijn op de thema’s energie, healthy ageing, bio-economie of transsectorale innovatie;
– Innovatief zijn en bijdragen aan producten, processen, diensten of toepassingen die nieuw zijn voor de provincie Groningen;
– Door een samenwerkingsverband bestaand uit minimaal 2 partijen, waarvan minimaal 1 Gronings MKB bedrijf, wordt uitgevoerd.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten. De IAG bijdrage bedraagt minimaal € 50.000,- en maximaal € 200.000,-.

Heeft u een innovatief project dat nieuw is voor Noord-Nederland en een experimenteel karakter heeft? Neem dan contact op met ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460 of info@asbr.nl om de subsidiemogelijkheden in kaart te brengen.