Innovatiebox biedt forse korting op vennootschapsbelasting!

De Innovatiebox biedt bedrijven met een WBSO beschikking op zak een forse verlaging van de vennootschapsbelasting. Over een deel van de winst hoeft  met deze regeling slechts 7% VpB betaald te worden in plaats van de standaard 20% of 25%. Zowel grote als kleine bedrijven komen in aanmerking voor de regeling.

Lager tarief vennootschapsbelasting

Via de Innovatiebox komen ondernemingen in aanmerking voor een lager belastingtarief op de winsten die voortkomen uit WBSO-projecten en/of octrooien. Voordelen die in de box vallen worden belast tegen een effectief tarief van 7% in 2018 (was t/m 2017 5%) i.p.v. 20% of 25%.

Voorwaarden

Voor MKB bedrijven geldt dat zij in aanmerking komen wanneer zij beschikken over een S&O-verklaring voor het werk dat nodig was om de immateriële activa te ontwikkelen en/of een octrooi of kwekersrecht bezitten. Grote ondernemingen komen in aanmerking als zij voor het immateriële activum beschikken over een S&O-verklaring èn:

  • een octrooi (of aanvraag daartoe)
  • een kwekersrecht (of aanvraag daartoe)
  • ontwikkeling van een nieuw biologische gewasbeschermingsmiddelen
  • programmatuur
  • een vergunning om geneesmiddelen op de markt te brengen
  • een geregistreerd gebruiksmodel ter bescherming van de innovatie
  • een aanvullend beschermingscertificaat verleend door het Octrooicentrum Nederland

Er zijn twee mogelijkheden waarop de innovatiebox kan worden toegepast: via een forfaitaire regeling of via een speciale afspraak met de Belastingdienst voor een bepaalde tijd (dikwijls 5 jaar).

Het forfait betreft 25% van de nettowinst. Het maximale bedrag waarop het forfait mag worden toegepast is € 25.000,-. Het forfait kan, zonder overleg met de Belastingdienst, worden toegepast in het jaar waarin het immateriële activum wordt voortgebracht en in de 2 daarop volgende jaren.

Wilt een over een hoger winstbedrag de innovatiebox toepassen dan is overleg met de Belastingdienst noodzakelijk. Ter voorbereiding hierop zal echter goed moeten worden bekeken of de Innovatiebox in uw specifieke situatie interessant is. Zo ja, dan is een gedegen voorbereiding en analyse van kosten en opbrengsten van groot belang om het overleg met de Belastingdienst zo goed optimaal mogelijk te laten lopen en een voor u zo voordelig mogelijke afspraak met de Belastingdienst te realiseren.

Interesse?
Bent u benieuwd of de Innovatiebox ook voor u interessant is? Neem dan contact op met de adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460. Of mail naar info@asbr.nl.