In juli nieuw budget verwacht voor SET COVID-19 2.0 – subsidie voor digitale zorg op afstand door Corona

Bent u aanbieder van wijkverpleging, huisartsenzorg, zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en/of geestelijke gezondheidszorg?  Wilt u investeren in de structurele inzet van digitale zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen, mensen met een chronische ziekte/beperking of een psychische aandoening? Dan kunt u later deze maand wellicht gebruik maken van de nieuwe regeling SET COVID-19 2.0. Er is geen eigen bijdrage vereist, ofwel de maximale subsidie bedraagt 100%. Het totale budget is 77 miljoen euro aankomende ronde.

 Toelichting voorwaarden subsidieregeling

Een belangrijke voorwaarde is dat de subsidie primair wordt ingezet om de investering en implementatie van de digitale toepassingen voor zorg op afstand te betalen. Denk aan beeldbellen of online begeleiding van de behandeling. U moet minimaal 50 cliënten hebben om vanuit de SET COVID-19 2.0 subsidie te ontvangen voor meerdere aanvragen. Deze aanvragen moeten gericht zijn op duurzame implementatie en borging van verschillende digitale toepassingen. Deze toepassingen moeten nu al door minimaal 100 cliënten in Nederland worden gebruikt. Heeft u eerder een aanvraag voor de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) en/of de SET COVID-19 gedaan? Ook dan maakt u gewoon aanspraak op deze nieuwe regeling.

Subsidie

Per aanvraag wordt minimaal € 25.000 en maximaal € 50.000 toegekend.

De subsidie is te gebruiken voor projectkosten, hulp van derden en technologie zoals licenties en apparatuur. Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Als het volledige bedrag niet wordt uitgegeven, moet je het terugbetalen.

Hieronder lichten we alle voorwaarden toe:

  1. Je moet zorg en/of ondersteuning aan thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers leveren. Zorg en/of ondersteuning die gericht is op de terugkeer naar huis komt ook in aanmerking.
  2. Je vraagt subsidie aan om aan de slag te gaan met digitale ondersteuning/zorg op afstand voor thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers. Het gaat om investeringen of implementatiekosten voor digitale zorg op afstand.
  3. De voorgestelde activiteiten dragen bij aan de continuïteit van ondersteuning of zorg op afstand voor thuiswonende cliënten ten tijde van de coronacrisis, of de activiteiten zijn erop gericht om de belemmeringen die het gevolg zijn van deze crisis op te heffen.
  4. Per goedgekeurde aanvraag wordt een vast bedrag van 50.000 euro beschikbaar gesteld.
  5. Maximaal de helft (25.000 euro) mag besteed worden aan de investeringskosten voor de technologie. Denk aan licentiekosten, kosten voor hosting- of installatiekosten en aanschaf van apparaten.
  6. Maximaal 100% mag besteed worden aan implementatiekosten. Dit kunnen uren van (een) eigen medewerker(s) zijn, maar mogen ook kosten zijn van een extern hiervoor ingehuurde (advies)partij.
  7. Het project heeft een looptijd van maximaal 9 maanden. Ingediende kosten voor licenties mogen een langere looptijd hebben.

Benieuwd geworden of vragen?

Bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor deze SET-covid 19 2.0 regeling? Wij informeren u graag over de mogelijkheden van uw plannen. Het proces geeft snel duidelijkheid; u krijgt binnen 5 werkdagen uitsluitsel over uw aanvraag en 5 dagen later al een financiële bijdrage. Neem snel contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.