In 2019 ruim € 7,6 mln. beschikbaar voor succesvolle regelingen voor rijksmonumenten in de provincie Groningen!

De provincie Groningen kent twee subsidieregelingen voor rijksmonumenten, namelijk Groot Onderhoud en Restauratie Rijksmonumenten Groningen (GRRG) en Regeling Onderhoud Rijksmonumenten Groningen (RORG).

Met de regelingen worden eigenaren van monumenten gestimuleerd om eerder onderhoud te plegen aan hun rijksmonument. Dat is belangrijk voor het behoud van het cultureel erfgoed en dus de identiteit van de provincie Groningen.

De GRRG is bedoeld voor groot onderhoud, waaronder restauratie en herbestemming van rijksmonumenten. Deze regeling is in aardbevingsgemeenten ook bedoeld voor monumentale woonhuizen. Per aanvraag is een maximum van € 400.000,- beschikbaar. Aanvragen kan vanaf 20 maart t/m 30 juni 2020. Er is sprake van een tendersysteem waarbij aanvragen moeten worden ingediend vóór 1 mei, 1 oktober of 15 februari 2020. Een aanvraag wordt in behandeling genomen zolang er nog budget is. Het totale budget voor deze regeling bedraagt € 3,75 mln., waarvan € 2,75 mln. voor de aardbevingsgemeenten.

De RORG is bedoeld voor periodieke onderhoudswerkzaamheden aan een rijksmonument in de aardbevingsgemeenten (hierbij worden de oude gemeentegrenzen gehanteerd). Per aanvraag is maximaal € 24.500,- beschikbaar. Voor deze regeling is het mogelijk om vanaf 1 april 2019 aanvragen in te dienen tot uiterlijk 30 juni 2020.

Voor beide regelingen geldt een maximale bijdrage van maar liefst 70%.

Interesse en/of deskundig advies?
Heeft u vragen of wilt u advies of ondersteuning? Wij helpen u graag! Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.