In 2017 wederom geld voor Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Ook in 2017 stellen het kabinet en de regio’s gezamenlijk geld beschikbaar voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Doel van de MIT-regeling is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren.

Onder voorbehoud van publicatie van de regeling (begin maart) zijn de openings- en sluitingsdata voor 2017:

 • 11 april 2017 – 7 september 2017 voor de kleine instrumenten Kennisvouchers, Innovatieadviesprojecten en Haalbaarheidsprojecten. (afhandeling op volgorde van binnenkomst, loket sluit eerder als het budget voor 7 september is uitgeput)
 • 3 juli 2017 – 7 september 2017 voor R&D samenwerkingsprojecten
  (afhandeling volgens het tenderprincipe)

De MIT-regeling kent de volgende instrumenten:

 • Kennisvouchers: Een waardebon waarmee een MKB-ondernemer een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling.
 • Innovatie-adviesprojecten: Een innovatie-adviesproject wordt uitgevoerd voorafgaand aan een innovatietraject en kan bestaan uit het beantwoorden van een kennis- en/of adviesvraag. Met betrekking tot innovatieadvies lijken de mogelijkheden redelijk breed. Het kan hierbij tevens gaan om een kennis- en/of adviesvraag binnen de thema’s technisch, organisatorisch of economisch. Voorbeelden van economisch en organisatorische projecten betreft bijvoorbeeld advisering inzake een communicatieplan of marketingplan, waarbij het gericht moet zijn / moet leiden tot vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Hierbij mag het ook gaan om marktintroductie.
  Het project kan worden uitgevoerd door een kennisinstelling of een onafhankelijk deskundige en kan bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Adviseren over een toepassingsgerichte kennisvraag gericht op vernieuwing of ontwikkeling van producten, productieprocessen en diensten;
  • Verstrekken van innovatie-adviesdiensten of innovatie-ondersteuningsdiensten.
 • Haalbaarheidsprojecten: Een haalbaarheidsproject brengt de technische en economische risico’s in kaart van een voorgenomen innovatieproject. Eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling (tenminste 60% van de kosten bestaat uit een haalbaarheidsstudie). Bij een haalbaarheidsstudie kan gedacht worden aan literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie op potentiele partners, marktverkenning en concurrentieanalyse.
 • R&D-samenwerkingsprojecten: Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 MKB-ondernemers.
 • TKI-instrumenten (innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten): Deze instrumenten kunnen alleen door topconsortia worden aangevraagd.

Wijzigingen MIT 2017
De belangrijkste wijziging t.o.v. 2016 is een verlaging van het maximale subsidiebedrag voor haalbaarheidsprojecten, deze bedraagt in 2017 maximaal € 25.000. De exacte invulling van de budgetten per instrument en regio worden eveneens begin maart bekend gemaakt.

Benieuwd of uw project in aanmerking komt?
Wilt u weten of deze regeling voor u interessant is? Indien u ideeën heeft laat ze ons weten. Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden van uw plannen. Met name voor Innovatieadviesprojecten, Kennisvouchers en Haalbaarheidsprojecten is het van belang zo snel mogelijk na openstelling in te dienen, omdat verwacht wordt dat het budget zeer snel uitgeput zal zijn. Wees er dus op tijd bij! Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via 088-1260460 of info@asbr.nl. Maximaliseer uw kans op subsidie, velen gingen u reeds voor.