Nieuw budget voor het Impulsloket

Voor 2022 is er maar liefst € 1.080.000,- aan nieuw budget beschikbaar gesteld voor het Impulsloket. Hiervan is € 930.000,- bestemd voor stichtingen, verenigingen of coöperaties zonder winstoogmerk met uitzondering van energiecoöperaties en € 150.000,- bestemd voor kleinschalige ondernemingen.

Het Impulsloket van het Nationaal Programma Groningen is een regeling om de leefbaarheid in de omgeving binnen de provincie Groningen te verbeteren. Dit is een regeling voor zowel stichtingen, verenigingen of coöperaties zonder winstoogmerk, als kleinschalige ondernemingen waarvan de verwachte jaaromzet niet meer dan € 20.000,- bedraagt. In beide gevallen dient de organisatie in de provincie Groningen gevestigd te zijn.

Om voor de regeling in aanmerking te komen dient het project:

  • Een positief effect te hebben op de omgeving en dien je aan te kunnen tonen dat het ondersteund wordt door mensen in de buurt;
  • Toekomstbestendig te zijn;
  • Bij te dragen aan de vier ambities van Nationaal Programma Groningen en het project mag het nooit ten koste gaan van één van deze ambities. De vier ambities zijn: leefbaarheid, economie, natuur en klimaat, werken en leren.

Voor stichtingen, verenigingen of coöperaties bedraagt het subsidiepercentage maar liefst 50% van de projectkosten. Onder projectkosten worden alle kosten verstaan die in relatie staan tot het bereiken van het resultaat van het project. Voor stichtingen en verenigingen is het minimale subsidiebedrag € 10.000,- en maximaal € 125.000,-. Voor kleine ondernemers bedraagt het subsidiepercentage 50% van de noodzakelijke investeringsuitgaven met een maximaal subsidiebedrag van € 15.000,-. Daarnaast geldt dat je onderneming uniek moet zijn in jouw stad, dorp, buurt of omgeving.

Interesse en/of deskundig advies?

Wilt u laten beoordelen of u in aanmerking komt voor bovenstaande subsidie? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden en kunnen uw aanvraag tijdig verzorgen. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.