Nog subsidie voor MKB’ers in provincie Groningen voor investeringen, innovatie en samenwerking!

Groningse MKB bedrijven en maatschappelijk betrokken organisaties zoals verenigingen of stichtingen kunnen dit jaar, 2022, nog altijd subsidie aanvragen voor geplande investeringen. Er is namelijk nog altijd budget binnen de IDG-4 regeling en de LEADER Oost-Groningen. Respectievelijk is maximaal € 50.000,- of € 25.000,- subsidie mogelijk. Wees er op tijd bij!

 

Innovatief en Duurzaam MKB Groningen (IDG-4)

Met deze regeling wil de Provincie Groningen MKB-ondernemingen stimuleren te investeren in duurzame, innovatieve bedrijfsuitrusting. Investeringen die een innovatief en duurzaam karakter hebben kunnen worden ondersteund met maximaal € 50.000,- aan subsidie. Hierbij moet gedacht worden aan investeringen in vernieuwende technologie (machines) waarbij het project een nieuw product of productproces oplevert.

Subsidiabele kosten zijn:

  • Investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting (investeringen die niet binnen 2 jaar worden afgeschreven);
  • Investeringen in de bouw van prototypes;
  • Investeringen in nieuwe technologie:
  • Kosten voor de inzet van eigen uren;
  • De kosten van inhuur van externe expertise.

Het subsidiepercentage is 25%. Hierbij geldt dat de laatste twee kostensoorten (eigen uren en inhuur derden) gezamenlijk maximaal 25% van de totale subsidiabele kosten mogen bedragen. Projecten moeten binnen 2 jaar na beschikking worden afgerond.

De focus van de nieuwe IDG-4 regeling ligt op investeringen in nieuwe technologie en het daarmee vooroplopen in de branche in de provincie. Bovendien wordt het project beoordeeld op basis van 12 duurzaamheidsthema’s binnen de onderdelen Planet, People en Profit. Het project moet aansluiting vinden bij minimaal twee subthema’s binnen Planet en bij één subthema binnen People en Profit. Algeheel moet het project zorgen voor nieuwe werkgelegenheid, versterking van de concurrentiepositie en extra omzet.

LEADER Oost-Groningen

LEADER is een Europees subsidieprogramma gericht op samenwerking in de regio. Het programma richt zich op minder-verstedelijkte gebieden en gebieden die achterblijven in de economische ontwikkeling. LEADER Oost-Groningen wil samen met de bewoners van het gebied, het bedrijfsleven (MKB en agrarische sector) en de overheid de kansen benutten die de regio te bieden heeft en de regio te versterken. Men zet daarbij in op de domeinen economie, sociale cohesie en (agro)toerisme.

De regeling stimuleert projecten waarbij het met name gaat om o.a.:

  • Vernieuwende of innovatieve bedrijfsactiviteiten;
  • Vestiging of start van nieuwe bedrijfsactiviteiten;
  • Herbestemming cultureel erfgoed;
  • Investeringsprojecten;
  • Onderzoek naar haalbaarheid.

Er kan onder andere subsidie worden aangevraagd voor haalbaarheidsonderzoeken, investeringskosten, verbouwingskosten en advieskosten. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. Er zijn twee financieringssporen; alleen binnen het nationale gedeelte zijn er nog mogelijkheden en de maximale subsidie betreft € 25.000,-

LEADER Oost-Groningen bestrijkt het gebied van de gemeenten Oldambt, voormalig gemeente Menterwolde, Veendam, Pekela, Stadskanaal en Westerwolde (voormalige gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde).

Benieuwd of uw project in aanmerking komt?

Gaat u investeren? Laat het ons zo snel mogelijk weten. ASBR Subsidium heeft ruime ervaring met beide regelingen en een hoog succesratio. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.