HRM met subsidie op een hoger plan voor MKB Drenthe

Drentse MKB-bedrijven kunnen subsidie aanvragen in het kader van de subsidieregeling Human Resource MKB Drenthe. Deze regeling is bedoeld voor MKB-bedrijven die hun personeelsmanagement willen professionaliseren en / of de inzetbaarheid van hun medewerkers willen bevorderen. Hierdoor wordt een groot deel van het HR advies via ASBR ook weer subsidiabel.

De provincie Drenthe wil met deze subsidieregeling MKB-bedrijven helpen een modern HR-beleid te voeren en vraag en aanbod op de Drentse arbeidsmarkt meer op elkaar af te stemmen. Door ontwikkelingen als digitalisering en robotisering is het, met oog op de toekomst, belangrijk dat Drentse werkgevers investeren in goed opgeleide vakmensen. Een toekomstbestendige arbeidsmarkt heeft een positief effect op het vestigingsklimaat en de regionale economie.

De subsidie kan worden gebruikt voor externe (advies)kosten ten behoeve van:

  • Het opstellen en/of implementatie van een strategisch HR-beleidsplan
  • Het deelnemen aan opleiding, training of cursus voor medewerkers met HR taken
  • Het voorbereiden op en verwerven van erkenningscertificaten
  • Het in kaart laten brengen van inzetbaarheid medewerker
  • Opstellen en/of uitvoering plan om inzetbaarheid medewerker te verhogen door bijvoorbeeld het laten uitvoeren van een employabilityscan of het opstellen van een ontwikkelingsplan

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. De kosten van het project moeten minimaal € 1.000,- zijn. De maximale subsidie bedraagt € 10.000,-.

Interesse?

Bent u als MKB-er uit Drenthe benieuwd of uw project in aanmerking komt voor deze subsidie? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.