Herinnering: Tweede tijdvak aanvraag ESF-DI opent binnenkort!

HRM adviestrajecten en -interventies ten behoeve van duurzame inzetbaarheid van personeel worden weer heel betaalbaar door 50% subsidie. Hierbij kan je onder andere denken aan het verrichten van zogenaamde nulmetingen van organisatie en team ontwikkeltrajecten, competentie management, belasting- en belastbaarheids-metingen. Thema’s als een leven lang leren, gezond en veilig werken, het bevorderen van een leercultuur, het stimuleren van interne mobiliteit en het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden vallen onder de regeling. Maar let op! Je moet er snel bij zijn; slechts tussen 12 november en 16 november 2018 kunnen er subsidieaanvragen worden ingediend.

Ieder bedrijf kan aanvragen

De doelgroep is breed; ieder bedrijf en iedere instelling in Nederland kan een bijdrage krijgen van maar liefst € 12.500,- per project. De daadwerkelijke activiteiten kunnen bij een positieve beschikking, gemiddeld genomen zo’n twee tot drie maanden later, worden gestart. Niet getreurd als u deze aanvraagronde mist of uw project pas later start. De laatste aanvraagronde van deze openstelling Duurzame Inzetbaarheid loopt van 8 april 2019 t/m 12 april 2019.

Drie aanvraagtijdvlakken

De huidige ESF DI regeling kent drie aanvraagtijdvakken, waarvan de eerste al is gesloten. Het tweede tijdvak opent dus op 12 november 2018. Wit u daar gebruik van maken, wees er dan op tijd bij, het tijdvak is namelijk maar 5 dagen geopend. Heeft u in de eerste aanvraagperiode een aanvraag ingediend en is deze beschikt, dan mag u niet nog een aanvraag indienen. Heeft u geen aanvraag ingediend, of is de aanvraag afgewezen, dat kunt u wel een aanvraag indienen. Het derde tijdvak opent in 2019: van 8 april t/m 12 april.

Maximale subsidie € 12.500,-

De maximale subsidie is € 12.500,- per project bij een subsidiepercentage van 50%. U krijgt, vanaf moment van beschikking, een jaar de tijd voor de uitvoering van uw project. Het is verstandig om op tijd te beginnen met het opstellen van een aanvraag zodat er een complete aanvraag kan worden ingediend. Per tijdvak is 15 miljoen euro beschikbaar. Voor alle aanvraag rondes geldt dat bij overschrijding van het subsidieplafond van dat tijdvak er door middel van loting de volgorde van behandeling zal worden vastgesteld. De regeling is ten opzichte van de regeling in 2016 (de regeling is in 2017 niet opengesteld) nauwelijks gewijzigd. Dus als u een project heeft lopen of wilt gaan opstarten waarbij u een externe adviseur inhuurt om een advies- of implementatietraject op te stellen gericht op het vergroten van de inzetbaarheid van uw personeel dan is er een grote kans dat dit in aanmerking komt voor subsidie. Thema’s als een leven lang leren, gezond en veilig werken, het bevorderen van een leercultuur, het stimuleren van interne mobiliteit en het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden zijn wederom subsidiabel.

Overweegt u een aanvraag of heeft u vragen?

Heeft u een potentieel project? Neem dan zo snel mogelijk contact op met ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460 of info@asbr.nl. Meer informatie hoe u duurzame inzetbaarheid inhoudelijk handen en voeten kunt geven binnen uw bedrijf? Dit is het dagelijkse werk van ASBR Compaz en ASBR YouManagement, zie www.asbr.nl