Herinnering; laatste tijdvak voor 50% subsidie HR advies (ESF-DI) opent 8 april

De eerste twee aanvraagrondes ESF-DI in 2018 hebben vele klanten van ASBR Subsidium maar liefst 50% subsidie opgeleverd voor HRM adviestrajecten en interventies ten behoeve van de duurzame inzetbaarheid van personeel. Zoals eerder aangekondigd opent 8 april aanstaande een derde en voorlopig laatste tranche. Letterlijk iedere organisatie in Nederland met minimaal 2 medewerkers kan dit voorjaar wederom 50% subsidie aanvragen!

Bij HRM adviestrajecten en -interventies kun je onder andere denken aan het verrichten van zogenaamde nulmetingen van organisaties, team ontwikkeltrajecten, competentie management en belasting- en belastbaarheidsmetingen. Thema’s als een leven lang leren, gezond en veilig werken, het bevorderen van een leercultuur, het stimuleren van interne mobiliteit en het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden vallen ook onder de regeling.

Ieder bedrijf of instelling in Nederland kan aanvragen

De doelgroep van de regeling is zeer breed; ieder bedrijf en iedere instelling in Nederland kan een bijdrage krijgen van maar liefst € 12.500,- per project. De daadwerkelijke activiteiten kunnen bij een positieve beschikking, gemiddeld genomen zo’n twee tot drie maanden later, worden gestart. Ook als u dus in het najaar 2019 of begin 2020 een project wilt beginnen is het aan te raden om nu al te informeren naar de mogelijkheden. Zeker omdat de komende aanvraagronde voorlopig de laatste tranche is. Je moet er dus snel bij zijn; slechts tussen 8 april 2019 en 12 april 2019 kunnen er subsidieaanvragen worden ingediend.

Maximale subsidie € 12.500,-

De maximale subsidie is € 12.500,- per project bij een subsidiepercentage van 50%. U krijgt, vanaf het moment van beschikking, een jaar de tijd voor de uitvoering van uw project. Het is verstandig om op tijd te beginnen met het opstellen van een aanvraag, zodat er een complete aanvraag kan worden ingediend. Per tijdvak is 15 miljoen euro beschikbaar. Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt door middel van loting bepaalt welke aanvragen in behandeling worden genomen.

Overweegt u een aanvraag of heeft u vragen?

Heeft u een potentieel project? Neem dan zo snel mogelijk contact op met ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460 of info@asbr.nl. Meer informatie hoe u duurzame inzetbaarheid inhoudelijk handen en voeten kunt geven binnen uw bedrijf? Dit is het dagelijkse werk van ASBR Compaz en ASBR YouManagement, zie www.asbr.nl