Haalbaarheidsprojecten in 2018 wederom gesubsidieerd met MIT regeling

Ook in 2018 komt er opnieuw geld beschikbaar voor de MKB-innovatiestimulering (MIT). Haalbaarheidsstudies, eventueel met experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek, zijn vanaf 17 april 2018 weer subsidiabel. Maximaal € 62.500,- aan externe advieskosten en/of loonkosten van eigen medewerkers kunt u gesubsidieerd zien.

Aan welke kosten kunt u denken en welke defintie hanteert de subsidieverstrekker?

  • Haalbaarheidsproject: onderzoek naar en de analyse van het potentieel van een project, met als doel de besluitvorming om tot onderzoek of ontwikkeling over te gaan te ondersteunen. Bij een haalbaarheidsstudie kan gedacht worden aan literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie bij potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse.
  • Experimentele ontwikkeling: het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technologische, zakelijke en ander relevante kennis en vaardigheden, gericht op het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten. Nieuw betekent nieuw in de wereld.
  • Industrieel onderzoek: planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden.

De subsidiabele kosten bestaan uit externe advieskosten en/of loonkosten van eigen medewerkers. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten met een maximale bijdrage van € 25.000. De haalbaarheidstudie moet daarbij uit minimaal 60% haalbaarheid (technisch en economische) bestaan en uit maximaal 40% experimentele ontwikkeling.

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wij adviseren zo snel mogelijk na openstelling van de regeling een aanvraag in te dienen. Dit betekent dat tijdig contact, met ASBR Subsidium aan te bevelen is. Ook in eerdere rondes heeft deze aanpak tot een maximaal rendement voor onze klanten geleid.

Benieuwd of uw project in aanmerking komt?
Wilt u weten of deze regeling voor u interessant is? Indien u ideeën heeft laat ze ons weten. Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden van uw plannen. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via 088-1260460 of info@asbr.nl. Maximaliseer uw kans op subsidie, velen gingen u reeds voor.