Haalbaarheidsprojecten (economisch en technisch) in 2020 weer gesubsidieerd met MIT regeling

Ook in 2020 komt er, net als in de afgelopen jaren, opnieuw geld beschikbaar voor de MKB-innovatiestimulering (MIT). De subsidie is bedoeld voor MKB’ers. Binnen de MIT is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject met als doel het krijgen van inzicht in de sterke en de zwakke punten van een project en de kansen en risico’s, waarbij je antwoord krijgt op de economische en technische haalbaarheid en welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slaagkansen zijn van het idee. U kunt tot maximaal 40% subsidie krijgen met een max van € 20.000,-. 

U kunt subsidie ontvangen voor de volgende kosten: 

  • Het inschakelen van een onafhankelijke adviesorganisatie 
  • Loonkosten van werknemers en eigen uren (€ 60,- per uur) 
  • Materiaalkosten die uitsluitende nodig zijn voor het haalbaarheidsproject 
  • Huurkosten van apparatuur en uitrusting 

Verder moet het project waarvoor u subsidie aanvraagt onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen: 

  • Het project richt zich op de haalbaarheid van een nieuw product, dienst of proces 
  • Het project valt binnen één van de negen topsectoren 
  • Er zijn nog geen contracten aangegaan en of de werkzaamheden zijn nog niet gestart vóór het indienen van de subsidieaanvraag 
  • Na toezegging van de subsidie wordt binnen 4 maanden met het project gestart 
  • Het project wordt na de start binnen 12 maanden uitgevoerd. 

Een aanvraag kan ingediend worden vanaf 7 april 2020 (9:00) tot 10 september 2020 (17:00) (of totdat het budget is uitgeput). Het definitieve budget wordt in de loop van maart bekendgemaakt door de subsidieverstrekker. 

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wij adviseren zo snel mogelijk na openstelling van de regeling een aanvraag in te dienen. Ervaring leert dat deze regeling in en paar dagen overtekend is! Dit betekent dat tijdig contact, met ASBR Subsidium, aan te bevelen is. 

Benieuwd of uw project in aanmerking komt? 

Wilt u weten of deze regeling voor u interessant is? Indien u ideeën heeft laat ze ons weten. Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden van uw plannen. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via 088-1260460 of info@asbr.nl. Maximaliseer uw kans op subsidie, velen gingen u reeds voor. 

MIT 2020 is onder voorbehoud omdat de colleges van GS nog een officieel besluit moeten nemen over de financiering en vaststelling van de MIT subsidie.