Groningen op Voorsprong (GoV): weer volop nieuwe kansen dankzij budgetverschuiving!

Provincie Groningen en grote delen van Drenthe kennen een aantal specifieke uitdagingen op de arbeidsmarkt. Vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd hiervoor enige tijd geleden € 17,7 miljoen beschikbaar gesteld. Vanwege de grote belangstelling kregen diverse onderdelen uit de regeling te maken met voortijdige budgetuitputting. Vorige week is het verzoek om budgetten tussen de diverse onderdelen te mogen herverdelen gehonoreerd. Hierdoor zijn er binnen de regeling Groningen op Voorsprong (GoV) voor alle onderdelen weer mogelijkheden! Denk bijvoorbeeld aan het aannemen van kwetsbare werknemers en om- en bijscholing. Deze twee maatregelen zijn lang uitgeput geweest. Zo is de training praktisch leidinggeven via ASBR Compaz bijvoorbeeld ook weer definitief subsidiabel.

De voorwaarden van de regeling zijn verder onveranderd, alleen de budgetten zijn veranderd. Er is verder geen apart budget meer voor de sector Chemie, een sector die de regeling via de reguliere weg kan aanspreken. Hieronder treft u alle subsidiabele activiteiten gerubriceerd, inclusief het nieuwe budget aan.

  1. Begeleiden van instroom van jongeren en kwetsbare werknemers op de werkvloer (subsidieplafond: €57.340);
  2. Het bij- en omscholen van werknemers (subsidieplafond: €1.746.309);
  3. EVC-trajecten ten behoeve werknemers die hun competenties willen valideren (subsidieplafond: €19.263);
  4. Het toekomstgericht scholen van werknemers (subsidieplafond: €2.166.220);
  5. Het in dienst nemen van kwetsbare werknemers (subsidieplafond: €468.326);
  6. Gezondheidschecks (subsidieplafond: €732.904);
  7. Loopbaanchecks (subsidieplafond: €577.361);
  8. Het in dienst nemen van BBL’ers (subsidieplafond: €1.350.338).

U kunt zelfs met terugwerkende kracht aanvragen, mits de subsidiabele activiteiten plaatsvinden tussen 1 februari 2015 en 1 februari 2017. Voor het in dienst nemen van BBL’ers zelfs van 1 februari 2015 tot 1 februari 2018.

Interesse en/of deskundig advies? Bent u benieuwd of uw project ook in aanmerking komt? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden van uw plannen. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.