Groningen op voorsprong: €17,7 miljoen subsidie beschikbaar Groningen, Assen & Aa en Hunze

€17,7 miljoen beschikbaar voor bedrijven in de provincie Groningen, de gemeente Assen of de gemeente Aa en Hunze

Provincie Groningen kent een aantal specifieke uitdagingen op de arbeidsmarkt die te maken hebben met het inzetbaar houden en maken van personeel en het benutten van de marktvraag. De provincie verwacht dat deze vraag beter benut kan worden door het scholen van werknemers en het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en heeft daarom is  €17,7 miljoen beschikbaar gesteld.

Bekijk hier de film over de opening van het sectorplan.

De subsidieregeling zet in op vier specifieke maatregelen, zoals inzetbaarheid van medewerkers en arbeidsinstroom van mensen met afstand naar de markt, en kent zes subsidiabele activiteiten. Dit betekent dat ondernemingen subsidie kunnen ontvangen voor de volgende activiteiten:

 1. Begeleiden van in te stromen jongeren en kwetsbare werknemers op de werkvloer door de overdracht van kennis en ervaring van oudere werknemers (subsidieplafond: €1.723.960);
 2. Het bij- en omscholen van werknemers (subsidieplafond: €921.200);
 3. EVC-trajecten ten behoeve werknemers die hun competenties willen valideren (subsidieplafond: €180.480);
 4. Het toekomstgericht scholen van werknemers (subsidieplafond: €3.904.760);
 5. Het in dienst nemen van kwetsbare werknemers (subsidieplafond: €235.640), voor zover:
  • Het in dienst nemen leidt tot een netto toename van het aantal arbeidsjaareenheden bij de betrokken onderneming in vergelijking met het gemiddelde van het aantal arbeidsjaareenheden in de voorgaande twaalf maanden, of
  • De vacatures niet zijn ontstaan door afvloeiingen maar door ontslag op initiatief van de werknemer, een handicap, ouderdomspensionering, vermindering van werktijd op initiatief van de werknemer of gewettigd ontslag om dringende redenen;
 6. Het in dienst nemen van BBL’ers (subsidieplafond: €3.576.499).

 

De indientermijnen van deze regeling zijn:

 • Activiteit a tot en met e van 1 februari 2015 t/m 31 oktober 2016;
 • en voor de activiteiten genoemd onder f tot en met 1 februari 2016.

 

Benieuwd of u voor deze regeling in aanmerking komt? Wenst u ondersteuning bij het aanvragen? Neemt u dan contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.