Gezocht; deelnemers samenwerkingsproject 3D printing

Het structureel toepassen van productietechnieken als 3D printing zijn dichterbij dan ooit. Er worden nu zelfs al hele vliegtuigen geprint. Toch is er nog veel terughoudendheid en veel zaken die we nog niet weten. Met name het MKB past 3D printing met al haar mogelijke toepassingen beperkt toe als standaard bewerkingstechniek.

ASBR Subsidium is betrokken bij het smart industrie project van de Kamer van Koophandel, Metaalunie en het FME. ASBR Subsidium zal vanuit kennis en ervaring haar bijdrage leveren aan een (mogelijke) subsidie aanvraag voor het verder vergroten van de kennis bij bedrijven aangaande 3D printtechnieken en andere smart industrie toepassingen.

Wilt u meer weten van smart industrie en 3D printing of zelfs deelnemen aan het samenwerkingscluster? Kom dan vrijdag 27 november a.s. naar de (kosteloze) high tech & 3D metalprinting tour, klik hier voor de uitnodiging.