Vraag als Friese landbouwer maar liefst € 100.000,- subsidie aan voor fysieke investeringen

Landbouwers gevestigd in Fryslân kunnen dit jaar wederom subsidie aanvragen voor investeringen in de innovatie en modernisering van hun agrarisch bedrijf. Deze subsidie kan oplopen tot maar liefst € 100.000,-! De investering dient bij te dragen aan de waterkwaliteit en transitie naar een toekomstbestendig landbouwbedrijf.

Doelgroep

De doelgroep betreft zowel individuele landbouwers als samenwerkingen van landbouwers gevestigd in de provincie Fryslân. Onder een samenwerking wordt een groep van minimaal 3 landbouwers verstaan.

Subsidiabele kosten

De in aanmerking komende investeringen zijn gepubliceerd in een investeringslijst. Voorbeelden van investeringen zijn:

  • Systemen voor alternatieven – of de vermindering van gebruik of emissies – van gewasbeschermingsmiddelen en andere bestrijdingsmiddelen;
  • Beslissingsondersteunende systemen voor de land- en tuinbouw;
  • Verwerken enkelvoudig (gerst, tarwe, mineralenmengels) tot krachtvoer;
  • Klimaat adaptieve drainage;
  • Machine voor spitten, zaaien, poten en planten zonder extra grondbewerking;
  • Systemen om plaats specifiek te kunnen werken in het kader van precisielandbouw.

Subsidie

Het subsidiepercentage bedraagt 40%, waarbij de minimale subsidie € 10.000,- dient te bedragen. De maximale subsidie voor een individuele landbouwer bedraagt € 100.000,- en voor een samenwerkingsverband geldt dat dit bedrag, € 100.000,-, per deelnemer kan worden ontvangen.

Aanvragen

De aanvragen worden gerangschikt op basis van de score van de gekozen investeringscategorie. Bij meerdere investeringen wordt het gemiddelde van de punten bepaald door de ranking. Eén extra punt kan worden ontvangen door groepen landbouwers en/of door biologische, biologische dynamische of boeren in omschakeling.

Er kan op drie moment een aanvraag worden ingediend:

  • 4 april t/m 5 juni;
  • 6 juni t/m 1 augustus;
  • 2 augustus t/m 27 oktober.

Per aanvraagtijdvak is er een budget van € 1.266.000,-.

Interesse?

Bent u benieuwd of de kosten van uw fysieke investering in aanmerking kunnen komen voor subsidie of heeft u andere plannen? Neem dan contact op met één van de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium. Wellicht zijn er andere mogelijkheden. ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.