Fryslân werkt aan de toekomst, 1,2 miljoen beschikbaar voor innovatie en stimuleren welvaart

Naast de onlangs opengestelde subsidieregelingen voor Stageplaatsen en Arbeidsmarktscholing, zijn er vanaf 8 oktober 2020 drie subsidieregelingen beschikbaar die gericht zijn op innovatie en het stimuleren van brede welvaart in Fryslân. Het is een pakket van regelingen waarmee de provincie de bedrijven wil ondersteunen en waarmee ze kunnen blijven investeren in de toekomst.

Innovatiematrix

Heb je een goed idee over de nieuwe economie of een plan dat een bijdrage levert aan de brede welvaart? Dan is het mogelijk om voor de ontwikkeling van de daarvoor benodigde plannen subsidie aan te vragen. De subsidie bedraagt maximaal € 2.500,- per idee. Je idee dien je ook te presenteren aan de Friese innovatiematrix tafel, een commissie van experts.

Het totale budget voor de regeling is € 150.000,-

Nieuwe Economie Challenge

Binnen de regeling Nieuwe Economie Challenge is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor het verder ontwikkelen van een innovatief idee. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan het ontwikkelen van een prototype. Subsidie is dan mogelijk voor het investeren in kennis en materiaalkosten. De subsidie bedraagt maximaal 70% van de totale subsidiabele kosten, met een maximum van € 10.000,-

Toekomstgericht investeren

Heeft u een innovatief product of project ontwikkeld, dan wilt u dit natuurlijk ook verkopen. Met de regeling Toekomstgericht investeren kunt u subsidie aanvragen om deze projecten te vermarkten. De subsidie kan ook worden gebruikt voor innovatie in het productie- en overige bedrijfsproces. De subsidie bedraagt maximaal 70% van de totale subsidiabele kosten, met een maximum van € 15.000,- per project.

Overige voorwaarden

Het project waarvoor u een subsidieaanvraag doet moet een bijdrage leveren aan de innovatie binnen één van de vijf transities en de brede welvaart van Fryslân. Het moet dus bijdragen aan een structurele veranderingen m.b.t.:

  • van lineaire naar circulaire economie
  • van fossiele naar duurzame energie
  • van zorg naar positieve gezondheid
  • van analoog naar digitaal
  • of naar de 1,5 meter economie.

Interesse?

Bent u benieuwd of uw project ook past binnen de regeling? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460 of mail naar info@asbr.nl.