Extra geld voor Leren en Ontwikkelen met de SLIM regeling 2021!

Net als vorig jaar kunt u ook in 2021 de SLIM subsidie aanvragen. MKB ondernemingen in alle sectoren kunnen maar liefst 60% tot 80% subsidie krijgen. Ook grootbedrijven in de landbouw-, horeca of recreatiesector of samenwerkingsverbanden kunnen een subsidieaanvraag doen in het kader van deze zogenaamde SLIM regeling (Stimuleringsregeling voor Leren en Ontwikkelen). Het doel is een bijdrage te leveren aan initiatieven gericht op het stimuleren van een leven lang ontwikkelen (LLO).

Subsidiabele activiteiten

Er kan voor de volgende activiteiten en kosten subsidie worden aangevraagd:

 1. de doorlichting van de onderneming met als doel een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
 2. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor individuele werknemers in de onderneming, denk bijvoorbeeld aan loopbaanscans of ontwikkelassessments;
 3. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk, denk bijvoorbeeld aan ‘training on the job’ en methodieken als taakroulatie of mentorschap;
 4. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Subsidiabele kosten

Voor de initiatieven als bedoeld onder a, b en c, komen de volgende kosten in aanmerking:

 1. externe kosten van een HR-adviseur, loopbaanpsycholoog of een anderszins op het gebied van leren & ontwikkelen toegeruste extern adviseur;
 2. directe loonkosten van eigen medewerkers die zich bezighouden met de uitvoering van de bovengenoemde subsidiabele activiteiten.

Er geldt een vaste toeslag van 15% op de onder 1 en 2 genoemde kosten als tegemoetkoming van overheadkosten.

De subsidie voor praktijkleerplaatsen (d) wordt verleend naar rato van het aantal weken dat de leerling, deelnemer of student bij de beroepspraktijkvorming aanwezig is geweest, met een maximum van 40 weken en € 2.700 per jaar.

Subsidie

MKB ondernemingen

Maximale subsidie bedraagt € 25.000,-

De minimale subsidiabele kosten bedragen ten minste € 5.000,-

De subsidie voor a, b en c bedraagt:

 1. voor een kleine ondernemer (<50 personen): 80% van de subsidiabele kosten;
 2. voor een middelgrote ondernemer (tussen de 50 en 250 medewerkers): 60% van de subsidiabele kosten.

Grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector

 • Maximale subsidie betreft € 200.000,- met uitzondering van landbouwbedrijven, waarvoor een maximum geldt van € 20.000,-.
 • Voor initiatieven als bedoeld onder a, b en c, bedraagt de subsidie 60% van de subsidiabele kosten.

Samenwerkingsverbanden

 • Maximale subsidie is € 500.000,- waarbij geen enkele partij van het samenwerkingsverband aanspraak kan maken op € 200.000,- of meer.
 • Voor initiatieven als bedoeld onder a, b en c, bedraagt de subsidie 60% van de subsidiabele kosten.

Aanvraag periodes

MKB ondernemingen kunnen in 2021 gedurende twee aanvraagtijdvakken aanvragen indienen, namelijk van 2 maart 2021 t/m 31 maart 2021 en van 1 september 2021 t/m 30 september 2021.

Voor grootbedrijven in de landbouw-, horeca of recreatiesector en samenwerkingsverbanden is er één aanvraagtijdvak. Deze is aanzienlijk ingekort ten opzicht van vorig jaar en loopt van 1 juni 2021 tot en met 30 juni 2021.

Interesse?
Bent u benieuwd of uw project past binnen de regeling? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460. Of mail naar info@asbr.nl.