Extra budget in 2017 voor WBSO en RDA

Traditioneel wordt op Prinsjesdag de Miljoenennota gepresenteerd. In het Belastingplan dat daar onderdeel van uitmaakt is vermeld dat het kabinet extra budget beschikbaar stelt voor de WBSO regeling: € 1.205 miljoen in 2017 (€ 1.143 miljoen in 2016)! Dat biedt kansen voor u als innovatieve onderneming!

Inhoudelijk is de regeling niet gewijzigd. Bedrijven kunnen in de WBSO regeling voor (alle) R&D-kosten (zowel voor loonkosten als andere kosten en uitgaven) fiscaal voordeel aanvragen. Het totale fiscale voordeel in de beschikking kan geheel via de loonheffing worden verrekend.

Er kan subsidie aangevraagd worden voor twee soorten projecten:

  1. Technisch wetenschappelijk onderzoek
  2. Projecten gericht op de ontwikkeling van technisch nieuwe producten, processen en programmatuur.

Keuze forfait of werkelijke kosten en uitgaven
Bij het aanvragen van RDA voor het uitvoeren van een eigen S&O-project, hebben bedrijven de keuze tussen een forfaitair bedrag of het daadwerkelijke bedrag aan kosten en uitgaven. De keuze die bij de eerste WBSO-aanvraag wordt gemaakt geldt voor het gehele kalenderjaar.

Voor de berekening van het forfait is het aantal aangevraagde S&O-uren van belang. Het forfait bedraagt € 10 per S&O-uur (tot een maximum van 1.800 S&O-uren per kalenderjaar) en € 4 voor de meerdere S&O-uren.

Berekening S&O-afdrachtvermindering
Voor bedrijven wordt de S&O-afdrachtvermindering als volgt berekend: (S&O-uren x S&O-uurloon) + (forfaitair bedrag of begrote kosten en uitgaven) x percentage. Voor zelfstandig ondernemers (ZZP-ers) die minimaal 500 S&O-uren per jaar maken, is er een vaste aftrek (de S&O-aftrek) voor de aangifte inkomstenbelasting. Voor startende ZZP-ers is er nog een extra aftrek. Zelfstandigen kunnen niet apart een tegemoetkoming in de overige kosten en uitgaven vragen.

Percentages en bedragen 2017
Voordeelpercentages voor inhoudingsplichtigen
• Tarief eerste schijf – 32%
• Tarief eerste schijf starters – 40%
• Grens eerste schijf – € 350.000 S&O-(loon)kosten
• Tarief tweede schijf – 16%

De exacte bedrag voor aftrek voor zelfstandigen (≥ 500 S&O-uren per jaar) wordt nog bekend gemaakt.

Bovengenoemde wijzigingen gelden voor WBSO-aanvragen voor het jaar 2017 onder voorbehoud van goedkeuring van het Belastingplan 2017 door de Tweede Kamer.

Wilt u het nieuwe jaar gelijk beginnen met een R&D project? Dan dient uiterlijk 30 november aanstaande een aanvraag ingediend te worden zodat per 1 januari 2017 gestart kan worden. Neem daarom zo snel mogelijk contact op met de adviseurs van ASBR Subsidium. Bel 088-1260460 of mail naar info@asbr.nl.