Extra budget beschikbaar voor EBG subsidieregelingen!

Er is extra budget beschikbaar gesteld voor de EBG AdviesregelinG en de EBG InnovatieregelinG. Voor de EBG AdviesregelinG is € 150.000,- extra subsidie beschikbaar en voor de EBG InnovatieregelinG is dit € 250.000,-. Aanvragen kunnen nog worden ingediend t/m 31 december 2019.

Beide regelingen zijn van toepassing in de gemeenten Het Hogeland, Midden-Groningen, Delfzijl, Appingedam, Loppersum, de voormalige gemeente Ten Boer en de volgende dorpen uit de voormalige gemeente Winsum: Ezinge, Feerwerd, Garnwerd, Aduarderzijl. De regelingen zijn ook beschikbaar voor bedrijven die zich in deze gemeenten willen gaan vestigen of waarvan de effecten van een project hun uitwerking vinden in het werkingsgebied.

EBG AdviesregelinG

Met de EBG AdviesregelinG biedt Economic Board Groningen ondernemers financiële steun voor de inzet van externe deskundigheid.

Subsidiabele kosten

Subsidiabel zijn de advieskosten voor:

  • Het schrijven van een businessplan;
  • Het opstellen van een marketingplan;
  • Het beoordelen van de haalbaarheid van een investeringsproject;
  • De voorbereiding en indiening van voorstellen voor inzet van risicofinanciering;
  • De voorbereiding en uitwerking van plannen voor bedrijfsoverdracht.

 Subsidie

De maximale bijdrage bedraagt € 2.500,- per activiteit met een subsidiepercentage van 50% van de in aanmerking komende kosten. U kunt eenmaal een aanvraag indienen per activiteit, dus maximaal € 1.250,- subsidie ontvangen.

EBG InnovatieregelinG

Doel van de EBG InnovatieregelinG is het stimuleren van onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten binnen een MKB onderneming om daarmee het concurrentievermogen te versterken. De regeling voorziet in steun voor: de ontwikkeling van een product, dienst of procedé; en/of de uitvoering van een haalbaarheidsstudie.

Subsidiabele kosten

Zowel interne- als externe kosten zijn subsidiabel, denk aan:

  • Personeelskosten tegen een vast uurtarief van € 60,-;
  • Externe huurkosten van faciliteiten, apparatuur en uitrusting t.b.v. project;
  • Externe kosten voor contractonderzoek, deskundigheid, en kennis en octrooien die worden gekocht bij of waarvoor een licentie wordt verleend door externe bronnen;
  • Materiaalkosten.

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten. De maximale subsidiehoogte bedraagt per aanvraag € 50.000,-. Minimale subsidiabele kosten zijn € 2.500,-.

Interesse?
Bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor één van beide regelingen? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460. Of mail naar info@asbr.nl.