ESF: Wederom enkele miljoenen beschikbaar voor Duurzame Inzetbaarheid, wees er tijdig bij!

Duurzame inzetbaarheid van personeel, het verhogen van mobiliteit, het creëren van een leercultuur, veilig en gezond werken en voortdurend ontwikkelen van personeel. Het zijn thema’s waar iedere organisatie zich anno 2016 in meer of mindere mate mee bezig houdt. Simpelweg omdat het, naast goed werkgeverschap, noodzakelijk is om te overleven in een tijd waarin ontwikkelingen sneller gaan dan ooit. Vanuit ASBR hebben we er dagelijks mee te maken vanuit onze HR-dienstverlening. Alle voornoemde activiteiten worden later dit jaar zelf weer voor 50% subsidiabel!

De twee eerdere ESF subsidierondes voor duurzame inzetbaarheid van werknemers waren een groot succes: ruim 2.000 organisaties uit heel Nederland vroegen subsidie aan om medewerkers langer en gezond aan het werk te houden. Ook vele klanten van ASBR hebben inmiddels via deze regeling subsidie ontvangen. Onze succesratio benadert de 100%.

Vanaf oktober/november 2016 kunt u wederom subsidieaanvragen indienen voor activiteiten rondom het thema duurzame inzetbaarheid. Omdat de verwachting is dat er dit jaar minder geld beschikbaar zal zijn dan eerdere jaren, is het van belang dat aanvragen na openstelling van de regeling zo snel mogelijk worden ingediend. Wij willen u dan ook tijdige informeren. Indien u een mogelijk project heeft, neem dan vroegtijdig contact met ons op zodat we uw aanvraag tijdig kunnen voorbereiden, opstellen en indienen. Wij zijn er klaar voor!

Wat is er subsidiabel?
Met de ESF subsidie kunt u de kosten van de inhuur van een externe adviseur gesubsidieerd krijgen. Deze adviseur dient zich te richten op het geven van advies over de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Het advies moet de inzetbaarheid van het personeel vergroten om hen tot op hogere leeftijd gezond, gemotiveerd en productief te kunnen laten doorwerken.

Subsidiemogelijkheden
In aanmerking voor subsidie komen projecten die tot doel hebben het verkrijgen van advies met een implementatieplan, dan wel het begeleiden van de implementatie van een advies, op het terrein van duurzame inzetbaarheid en in dit kader gericht zijn op:

  • Het maken van een bedrijfs- of organisatiescan;
  • Het uitvoeren van (periodiek) onderzoek;
  • Het bevorderen van gezond en veilig werken;
  • Het bevorderen van een leercultuur voor werknemers;
  • Het in dialoog met medewerkers aanpassen van de organisatie van het werk, gericht op het verhogen van de betrokkenheid;
  • Het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers, waaronder het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur met het oog op het beter kunnen combineren van arbeid en zorg;
  • Het invoeren van arbeidstijdenmanagement.

Vanaf oktober/november 2016 indienen
Voor dit aanvraagtijdvak worden wederom enkele miljoenen beschikbaar gesteld. De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de projectkosten, met een maximum subsidiebedrag van € 10.000,-. Wanneer de exacte opening en budgetten van de ESF regeling bekend zijn, zullen we u hierover uiteraard informeren en dit bekend maken op www.subsidium.nl. Nu al vragen? Vraag ons tijdig om advies.

Neem contact op met ASBR Subsidium
Gaat u ook aan de slag met duurzame inzetbaarheid en bent u benieuwd of u voor deze regeling in aanmerking komt? Wilt u zich op dit thema richten en de subsidieverwerving kwalitatief uitbesteden? Neem dan contact op met de subsidieadviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460 of info@asbr.nl.