ESF Duurzame Inzetbaarheid: volgende aanvraagronde gaat open, maar verplaatst naar begin 2018

In tegenstellingen tot eerdere berichten heeft het Agentschap SZW in 2017 toch geen tijdvak meer ingepland voor de aanvragen ESF Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en instellingen.

SZW is momenteel aan het analyseren hoeveel budget zij over heeft gehouden van de afgelopen drie aanvraag rondes. De verwachting is nu dat de vierde ronde zal open gaan in het eerste kwartaal van 2018.

De eerdere ESF subsidierondes ‘duurzame inzetbaarheid’ waren een groot succes. Ruim 2.000 organisaties uit heel Nederland vroegen subsidie aan om medewerkers langer en gezond aan het werk te houden. Ook vele klanten van de HR dienstverlening van ASBR hebben inmiddels via deze regeling met succes subsidie ontvangen. Onze succesratio benadert de 100%.

Wat is er subsidiabel?
Met de ESF subsidie kunt u de directe kosten van de inhuur van een externe adviseur tot 50% gesubsidieerd krijgen met een maximum van € 10.000,- aan subsidie. Bijkomende kosten zoals reis- en verblijfkosten zijn niet subsidiabel. De adviseur kan zich in de meest brede zin van het woord richten op het geven van advies over of implementeren van de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Het advies moet de inzetbaarheid van het personeel vergroten om hen tot op hogere leeftijd gezond, gemotiveerd en productief te kunnen laten doorwerken. De adviseur moet hierbij als resultaat een advies of een activiteitenverslag overhandigen.

Subsidiemogelijkheden
In aanmerking voor subsidie komen projecten die als doel hebben om in samenwerking met de medewerkers de inzetbaarheid van deze medewerkers te verbeteren. De thema’s waaruit u daarbij kunt kiezen zijn de volgende:

  • Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

 

Houdt onze website en uw mailbox in de gaten. Zodra de regeling weer opent laten wij dat aan u weten!
Zodra de regeling weer opent laten wij dit weten. Wilt u ook aan de slag met duurzame inzetbaarheid en bent u benieuwd of u voor deze regeling in aanmerking komt? Wilt u zich op dit thema richten en de subsidieverwerving kwalitatief uitbesteden? Neem dan snel contact op met de subsidieadviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460 of info@asbr.nl.