ESF Duurzame Inzetbaarheid: 14 november opent aanvraagmogelijkheid voor individuele bedrijven!

Onlangs hebben we u geïnformeerd over de regeling ESF Duurzame Inzetbaarheid. Inmiddels heeft Agentschap SZW de wijzigingen in de regeling bekend gemaakt en daarmee is nu duidelijk dat aanvragen mogelijk is vanaf 14 november. Het tijdvak sluit ruim 10 dagen later alweer; u kunt slechts aanvragen tot en met 25 november 2016. Reden om snel in actie te komen, de belangstelling zal groot zijn en voortijdige budgetuitputting lijkt een reële bedreiging.

Het beschikbare budget is namelijk vastgesteld op € 13.000.000. Dit biedt ruimte voor maximaal 1.300 aanvragen indien iedere aanvrager maximale subsidie zou aanvragen. Dit is ten opzichte van eerdere rondes wezenlijk lager. Wij willen u dus adviseren om op tijd contact met ons op te nemen om uw eventuele project te bespreken. Dit om tijdig en juist mee te kunnen dingen naar een 50% bijdrage.

De twee eerdere ESF subsidierondes ‘duurzame inzetbaarheid’ waren immers een groot succes. Ruim 2.000 organisaties uit heel Nederland vroegen subsidie aan om medewerkers langer en gezond aan het werk te houden. Ook vele klanten van de HR dienstverlening van ASBR hebben inmiddels via deze regeling met succes subsidie ontvangen. Onze succesratio benadert de 100%.

Wat is er subsidiabel?
Met de ESF subsidie kunt u de directe kosten van de inhuur van een externe adviseur tot 50% gesubsidieerd krijgen met een maximum van € 10.000,- aan subsidie. Bijkomende kosten zoals reis- en verblijfkosten zijn niet subsidiabel. De adviseur kan zich in de meest brede zin van het woord richten op het geven van advies over de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Het advies moet de inzetbaarheid van het personeel vergroten om hen tot op hogere leeftijd gezond, gemotiveerd en productief te kunnen laten doorwerken. De adviseur moet hierbij als resultaat een advies of een activiteitenverslag overhandigen.

Subsidiemogelijkheden
In aanmerking voor subsidie komen projecten die tot doel hebben het verkrijgen van advies met een implementatieplan, dan wel het begeleiden van de implementatie van een advies, waaronder het in dialoog met de werkenden aanpassen van de organisatie van het werk. Projecten zijn gericht op de volgende thema’s:

  • Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Neem snel contact op met ASBR Subsidium, 25 november a.s. sluit het aanvraagtijdvalk alweer!
Gaat u ook aan de slag met duurzame inzetbaarheid en bent u benieuwd of u voor deze regeling in aanmerking komt? Wilt u zich op dit thema richten en de subsidieverwerving kwalitatief uitbesteden? Neem dan snel contact op met de subsidieadviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460 of info@asbr.nl.