ESF-DI: Wederom subsidie voor HR advies ter bevordering duurzame inzetbaarheid personeel

Adviestrajecten om de duurzame inzetbaarheid van personeel te bevorderen worden weer subsidiabel! Dit tot maar liefst Euro 25.000,- aan advieskosten. Thema’s als een leven lang leren, gezond en veilig werken, het bevorderen van een leercultuur, het stimuleren van interne mobiliteit en het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden zijn wederom subsidiabel. De eerste aanvraagperiode start volgende maand al.

De subsidieverstrekker heeft eerder deze maand al drie nieuwe aanvraagtijdvakken aangekondigd voor Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven/instellingen, welke deze week qua data exact bekend zijn geworden. Deze aanvraagtijdvakken lopen van:

  • 25 juni 2018 t/m 29 juni 2018;
  • 12 november 2018 t/m 16 november 2018;
  • 8 april 2019 t/m 12 april 2019.

Een bedrijf kan in één van de drie tijdvakken een positieve beschikking ontvangen. De eerste opening zal dus zijn van 25 juni 2018, 09.00 uur, tot en met 29 juni 2018, 17.00 uur. De te subsidiëren kosten zijn naar boven bijgesteld naar maar liefst Euro 25.000,-! De maximale subsidie is door het subsidiepercentage van 50% verhoogt naar € 12.500 per project. Per tijdvak is 15 miljoen euro beschikbaar. In totaal dus 45 miljoen wat ook een verhoging ten opzichte van voorgaande jaren inhoudt. Het is verstandig om op tijd te beginnen met het opstellen van een aanvraag zodat er een complete aanvraag kan worden ingediend in de vijf dagen dat de regeling geopend is. Bij overschrijding van het subsidieplafond in een aanvraagtijdvak zal door middel van loting de volgorde worden vastgesteld waarin de ontvangen subsidieaanvragen worden afgehandeld.

De regeling is ten opzicht van de regeling in 2016 (de regeling is in 2017 niet opengesteld) nauwelijks gewijzigd. Dus als u een project heeft lopen of wilt gaan opstarten waarbij u een externe adviseur inhuurt om een advies- of implementatietraject op te stellen gericht op het vergroten van de inzetbaarheid van uw personeel dan is er een grote kans dat dit in aanmerking komt voor subsidie. Thema’s als een leven lang leren, gezond en veilig werken, het bevorderen van een leercultuur, het stimuleren van interne mobiliteit en het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden zijn wederom subsidiabel.

Heeft u een potentieel project? Neem dan in verband met de korte termijn tot openstelling van het eerste aanvraagtijdvak zo snel mogelijk contact met ASBR Subsidium op via telefoonnummer 088-1260460 of info@asbr.nl. Meer informatie hoe u duurzame inzetbaarheid inhoudelijk handen en voeten kunt geven binnen uw bedrijf? Dit is het dagelijkse werk van ASBR Compaz en ASBR YouManagement, zie www.asbr.nl