EIA 2024, nieuwe Energielijst gepubliceerd

Gepubliceerd op 8 januari 2024

EIA 2024, nieuwe Energielijst gepubliceerd

Recent heeft RVO de Energielijst 2024 gepubliceerd en tevens de wijzigingen in de EIA regeling bekend gemaakt. Middels de Energie-investeringsaftrek (EIA) ondersteunt de overheid energiezuinige investeringen van bedrijven financieel met belastingvoordeel. Bedrijven die investeren in technieken, die staan op de Energielijst, kunnen via de EIA 40% van de investeringskosten aftrekken van hun winst. Dit verlaagt hun fiscale winst waardoor minder winstbelasting betaald hoeft te worden.

Elk jaar wordt de Energielijst geactualiseerd. Enkele opvallende aanpassingen in de Energielijst 2024 zijn:

  • Terugverdientijd: Er zijn geen bedrijfsmiddelen meer opgenomen waarvan de terugverdientijd duidelijk korter is dan 5 jaar. Door de Energiebesparingsplicht zijn bedrijven en instellingen al verplicht om alle energiebesparende maatregelen die hier aan voldoen uit te voeren;
  • Zonnepanelen: Er geldt nu een maximum vermogen van 55 kW. Hierdoor is er alleen nog belastingvoordeel voor investeringen in kleinere installaties met een hogere terugverdientijd;
  • Warmtepompen: Alleen nog voor toepassing in bestaande bouw. Ook zijn lucht-lucht warmtepompen (≤ 12 kW) van de lijst af. Daarnaast zijn energiesystemen voor het verwarmen en koelen van gebouwen beperkt tot de bestaande bouw;
  • Accu voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit: Deze installatie moet direct gekoppeld zijn met een eigen duurzame energieopwekinstallatie;
  • Energielabel: Voor ondernemers die volgens de renovatiestandaard de hoogst haalbare energieprestatieverbetering voor hun bedrijfsgebouw realiseren (A++ of A+++) geldt dat het maximum investeringsbedrag is verhoogd.

Met de aanpassingen wil RVO het aandeel ‘free-rides’ laten dalen. Dit zijn ondernemingen die de investeringen ook hadden gedaan zonder het belastingvoordeel van de EIA.

Wat betreft het budget is er dit jaar 10 miljoen meer beschikbaar dan vorig jaar; totaal is € 259 beschikbaar. Dit vanwege de groeiende belangstelling voor de regeling. Ook in de volgende jaren zal steeds meer budget beschikbaar komen. Het EIA-percentage is verlaagd van 45,5% naar 40%.

Wilt u investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen? Neem dan tijding contact met ons op via 088-1260460 of mail naar info@asbr.nl.