EBG Innovatieregeling ook in 2020 van kracht in Noord-Groningen

Economic Board Groningen (EBG) draagt bij aan de groei van duurzame werkgelegenheid en bedrijvigheid in het aardbevingsgebied en heeft daartoe het programma “Route voor het versterken van de economie in Noordoost-Groningen” opgesteld. Een van de regelingen die in dit kader is opengesteld is de EBG Innovatieregeling. MKB ondernemingen in Noord-Groningen kunnen vanuit deze regeling maximaal € 50.000,- subsidie krijgen voor de kosten van een haalbaarheidsstudie of de ontwikkeling van een product, dienst of procedé wordt gesteund.

Doel van de regeling

Doel van de regeling is het stimuleren van ontwikkeling van nieuwe producten, diensten of procedés die kunnen bijdragen aan de marktpositie van bedrijven. Op die manier draagt het EBG bij een de groei van duurzame werkgelegenheid, bedrijvigheid en bruto regionaal product in het aardbevingsgebied.

Wie komen er in aanmerking?

Alle MKB bedrijven die zijn gevestigd én actief zijn in van de volgende gemeenten/dorpen, te weten: gemeente Het Hogeland, gemeente Midden-Groningen, gemeente Delfzijl, gemeente Appingedam, gemeente Loppersum, de dorpen uit de voormalige gemeente Winsum: Ezinge, Feerwerd, Garnwerd, Aduarderzijl en de voormalige gemeente Ten Boer.

Welke werkzaamheden?

De volgende kosten komen in aanmerking voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie of ontwikkelingsproject:

  • Personeelskosten (vast uurtarief van € 60,-)
  • Externe huurkosten (faciliteiten, apparatuur en uitrusting)
  • Externe kosten (contractonderzoek, deskundigheid, kennis en octrooien die worden gekocht)
  • Materiaal

Het project moet afgerond worden binnen 12 maanden na subsidieverlening.

Hoeveel bijdrage is er mogelijk?

De maximale bijdrage bedraagt € 50.000,- met een subsidiepercentage van 50% van de in aanmerking komende kosten. Dit maximumbedrag kan worden verhoogd met € 25.000 indien gebruik gemaakt wordt van een proeftuinfaciliteit.

Aanvragen
Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2020  en worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Interesse?
Bent u benieuwd of uw project past binnen de regeling? Bent uw gevestigd in één van de genoemde gemeenten? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460. Of mail naar info@asbr.nl.