Heeft u groeiplannen? De EBG ArbeidsplaatsenregelinG is vanaf 15 september weer geopend!

Onlangs heeft Economic Board Groningen besloten de ArbeidsplaatsenregelinG een vervolg te geven. Zeer interessant voor bedrijven met groeiplannen, er is maar liefst € 5.000,- per gecreëerde arbeidsplaats beschikbaar. Vanaf 15 september is het weer mogelijk een aanvraag in te dienen onder de nieuwe 2018 regeling. Ten opzichte van de vorige regeling is vooral de doelgroep veranderd; alleen MKB ondernemingen komen in aanmerking: bedrijven met minder dan 10 fte kunnen sowieso een aanvraag indienen, maar staan er al meer dan 10 fte op de loonlijst dan moet de bedrijfsactiviteit of het project aansluiten bij één van de vijf omschreven thema’s die een belangrijke bijdrage leveren in de Provincie Groningen. Het maximale subsidiebedrag is verlaagd naar € 25.000,-.

Stimulering aardbevingsgebied
De regeling stimuleert een structurele versterking van de economie in het aardbevingsgebied. Een bijdrage wordt geleverd aan projecten die zich onder andere richten op uitbreiding, vestiging, innovatie of wijziging van bedrijfsactiviteiten. Deze projecten moeten direct bijdragen aan werkgelegenheid, verbetering van de economische structuur en innovatie. In dat geval ligt een bijdrage van maximaal € 5.000,- per gecreëerde arbeidsplaats in het verschiet.

De regeling is van kracht in de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Midden-Groningen, Ten Boer en Winsum. Tot en met 31 december 2018 is een budget van € 252.842,- beschikbaar.

Beoordeling op basis van criteria
De subsidieverstrekker hanteert bij de beoordeling een puntensysteem, gebaseerd op een aantal criteria. Het aantal gecreëerde arbeidsplaatsen, de verankering in de regio, opleidingsfaciliteiten, mate van duurzaamheid en investeringen in R&D zijn daarbij belangrijk.

Vijf belangrijke thema’s
Indien u meer dan 10 fte in dienst heeft, maar wel MKB bent, moet uw bedrijfsactiviteit of project aansluiten bij één van deze thema’s:

– aardbevingsbestendige, levensloopbestendige en energiezuinige bouw
– groene chemie
– energietransitie
– toerisme
– 5G

Interesse en/of deskundig advies? Nieuwsgierig of uw project in aanmerking komt voor bovenstaande subsidie? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.