EBG AdviesregelinG door Corona uitgebreid met subsidie voor financieel advies!

Het Economic Board Groningen merkt dat tijdens deze coronacrisis ondernemers grote behoefte hebben aan advies of ondersteuning op financieel gebied. Door deze uitbreiding kunnen ondernemers in het aardbevingsgebied nu ook gebruik maken van de regeling als zij advies inwinnen bij een financieel adviseur of ondersteuning krijgen van een accountant. Denk hierbij aan het maken van een financiële scan, analyse van de financiële positie en/of het oplossen van acute liquiditeitsproblemen.

De regeling is van toepassing in de gemeenten Het Hogeland, Midden-Groningen, Delfzijl, Appingedam, Loppersum, de voormalige gemeente Ten Boer en de volgende dorpen uit de voormalige gemeente Winsum: Ezinge, Feerwerd, Garnwerd, Aduarderzijl. De regelingen zijn ook beschikbaar voor bedrijven die zich in deze gemeenten willen gaan vestigen of waarvan de effecten van een project hun uitwerking vinden in het werkingsgebied.

Met de EBG AdviesregelinG biedt Economic Board Groningen ondernemers financiële steun voor de inzet van externe deskundigheid.

Subsidiabele kosten

Subsidiabel zijn vanaf nu – zie de toevoeging onder de laatste bullet – dus de advieskosten voor:

  • Het schrijven van een businessplan;
  • Het opstellen van een marketingplan;
  • Het beoordelen van de haalbaarheid van een investeringsproject;
  • De voorbereiding en uitwerking van plannen voor bedrijfsoverdracht;
  • De voorbereiding en indiening van voorstellen voor inzet van risicofinanciering. Hieronder valt ook het bovenomschreven advies op financieel gebied (financiële scan, analyse financiële positie en/of oplossen acute liquiditeitsproblemen).

Subsidie

De maximale bijdrage bedraagt € 2.500,- per activiteit met een subsidiepercentage van 50% van de in aanmerking komende kosten. U kunt eenmaal een aanvraag indienen per activiteit.

Interesse en deskundig advies nodig?
Wilt u beoordelen of u in aanmerking komt voor bovenstaande subsidie? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden en kunnen uw aanvraag tijdig verzorgen. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460, mail naar info@asbr.nl of plan direct een inventariserende videocall met een van de adviseurs.