OP EFRO Noord-Nederland van start: € 8 miljoen beschikbaar voor MKB Groningen, Friesland en Drenthe

  • Heeft uw project betrekking op valorisatie van kennis binnen het MKB?
  • Vraagt u minimaal € 100.000,- aan subsidie voor uw project? *
  • Vraagt u maximaal € 600.000,- aan subsidie voor uw project? *
  • Ligt de einddatum van uw project voor 31 maart 2018?

 

Indien u bovenstaande vragen allemaal met ‘ja’ kunt beantwoorden, is de kans groot dat uw subsidieaanvraag voldoet aan de ‘harde’ criteria van het Operationeel Programma (OP) Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Noord-Nederland 2014-2020. Dit programma is op 12 januari – als eerste in Nederland – van start gegaan met de ‘OP EFRO Tender Valorisatie 2015’. Deze tender is daarmee gericht op de specifieke doelstellingen C en D uit het OP EFRO.

  • Er is een eerste budget van € 8 miljoen beschikbaar om het MKB te ondersteunen met het omzetten van kennis in nieuwe producten en diensten.
  • Specifiek € 2,5 miljoen daarvan is bestemd voor innovaties gericht op CO2-reductie. Het is namelijk gebleken dat het MKB in Noord-Nederland voldoende ideeën heeft én open staat voor innovaties, echter, doorgaans gebrek heeft aan tijd, financiële middelen, kennis of mankracht om de innovaties daadwerkelijk te realiseren.

Tot 1 mei 2015 worden partijen uitgenodigd een subsidieaanvraag in te dienen voor minimaal € 100.000,- en maximaal € 600.000,- subsidie. Er geldt een vast subsidiepercentage van 30% (en 35% voor innovaties gericht op CO2-reductie).

Wilt u deskundig advies over de mogelijkheden van deze regeling voor uw organisatie en een versnelling van uw eventuele aanvraag? Neem dan contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium. Bel 088-1260460 of mail naar info@asbr.nl.

* Houdt u daarbij rekening met de vaste subsidiepercentages van respectievelijk 30% en 35%.