€ 4 miljoen voor innovatiestimulering topsectoren Noord Nederland (MIT)

De drie noordelijke provincies stellen € 4 miljoen beschikbaar voor MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT). Deze MIT regeling zal op 19 mei worden opengesteld. Als innovatief MKB ondernemer kunt u gebruik maken van deze regionale gelden. Het gaat hierbij om innovatie-adviesprojecten en haalbaarheidsprojecten. Naast dit regiobudget, zijn er tevens landelijk gelden beschikbaar.

De doelgroep van deze regeling zijn alle innovatieve MKB-ondernemers die (conform handelsregister) een vestiging hebben in de provincies Drenthe, Friesland of Groningen en daar ondernemingsactiviteiten uitvoeren. Het project moet in ieder geval passen binnen de thema’s Research and Innovation Strategy for Smart Specialization (RIS3) Noord- Nederland en de Noordelijke Innovatie Agenda (NIA), alsook de innovatieprogramma’s topsectoren. Benieuwd of u als MKB-er in de doelgroep van de regeling valt, neem gerust even contact met ons op.

Regionaal òf landelijk In 2015 kent de MIT-regeling een regionaal en een nationaal deel. Ondernemers moeten primair een beroep doen op de diverse MIT-instrumenten in hun eigen regio. Wanneer een aanvraag inhoudelijk niet past binnen de Regionale Innovatie Strategie (RIS) of wanneer het instrument niet regionaal wordt aangeboden, dan kunnen zij een beroep doen op de landelijke MIT-instrumenten.

De MIT-instrumenten zijn:

  • Innovatie-adviesprojecten;
  • Haalbaarheidsprojecten;
  • Kennisvouchers;
  • R&D samenwerkingsprojecten;
  • TKI-instrumenten (innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten).

U kunt via de MIT in 2015 één kennisvoucher ontvangen, en/of eenmaal subsidie voor één van de overige instrumenten.

Subsidiepercentage en subsidiehoogte

Innovatie- adviesprojecten:

  • Subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten;
  • Subsidiebedrag bedraagt ten hoogste € 10.000, -.

Haalbaarheidsprojecten:

  • Subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten;
  • Subsidiebedrag bedraagt ten hoogste € 50.000, -.

Aanvragen
Aanvragen kunnen vanaf 19 mei 2015 worden ingediend en de sluitingsdatum voor regionale aanvragen is: 1 september 2015 en voor landelijke aanvragen: 15 september 2015. Er geldt het principe van “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.

Benieuwd of u voor deze regeling in aanmerking komt? Wenst u ondersteuning bij het aanvragen? Neemt u dan contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.