€ 3.000.000,- beschikbaar voor IPC projecten in het MKB

Innovatieprestatiecontracten (IPC) is een subsidie voor samenwerkende MKB-bedrijven in dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren.

Minister Kamp (Ministerie van Economische Zaken) stelt nu € 3 miljoen voor de IPC-regeling beschikbaar om samenwerking en innovatie in het MKB te versterken. De IPC-regeling zal opengesteld worden voor aanvragen van 8 oktober 2015 t/m 5 november 2015. De verdeling van het subsidiebedrag is hierbij gewijzigd van volgorde van rangschikking naar volgorde van binnenkomst.

Aan deelnemers in een IPC-verband kan subsidie verstrekt worden voor de uitvoering van een IPC-project. Een IPC-penvoerder kan voor de uitvoering van zijn of haar activiteiten die beschreven zijn in een overkoepelend plan subsidie aanvragen en een IPC-deelnemer voor de uitvoering van zijn of haar innovatieplan. In een IPC-project werkt een groep van 10 tot 20 MKB-ondernemers samen aan innovatie. De groep wordt begeleid door een IPC-penvoerder, vaak een brancheorganisatie. Innovatie, samenwerking en kennisoverdracht staan centraal in een IPC-project.

De IPC-penvoerder krijgt per MKB-deelnemer € 3.000,- subsidie. Per deelnemer bedraagt de subsidie 35% van de subsidiabele kosten, tot € 25.000,-.

De regeling is anders dan het voorgaande jaar niet meer verbonden aan de topsectoren. Het IPC wordt daarom in oktober dit jaar als generiek instrument opengesteld, waardoor alle MKB-ondernemingen, ook die buiten de topsectoren, van dit samenwerkingsinstrument gebruik kunnen maken.

Neem contact op met ASBR Subsidium
Indien u voornemens bent een samenwerkingsproject te starten met collega MKB bedrijven of bent u benieuwd of u voor deze regeling in aanmerking komt, dan komen wij graag met u in contact om de mogelijkheden te bespreken. Wilt u zich op dit thema richten en de subsidieverwerving kwalitatief uitbesteden? Neem dan contact op met de subsidieadviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460 of info@asbr.nl.