€ 1,1 miljoen voor nieuwe functie bedrijfspanden in Drenthe

De provincie stimuleert dat panden, die hun functie verliezen, een nieuwe bedrijfsbestemming krijgen met een toekomstbestendige invulling. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de bedrijfsmatige activiteit. Ook komt deze regeling de werkgelegenheid en leefbaarheid in Drenthe ten goede.

Voor de regeling ‘stimulering herontwikkeling en herbestemming van vastgoed’ is dit jaar € 1,1 miljoen beschikbaar.

In 2014 heeft de provincie Drenthe € 300.000,- toegekend, verdeelt over 10 projecten, zoals de verbouw van een bankgebouw naar een praktijk voor fysiotherapie en osteotherapie en realisatie van kantoorruimte in een voormalige basisschool. Voor 2015 is gekozen voor een doorlopende regeling. Aanvragen die 100% voldoen aan de eisen worden gehonoreerd en beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Zolang het betreffende budget toereikend is, wordt in 2015 subsidie verleend.

Subsidiebedrag
De prioriteitstelling van Zuidoost-Drenthe is geborgd door het aanbrengen van twee deelsubsidieplafonds, 760.000,- voor Zuidoost-Drenthe en 330.000,- voor de rest van Drenthe. De aanvrager ontvangt 25% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 40.000, -. De plannen moeten binnen drie maanden uitvoerbaar zijn en de panden moeten voor de beleving van de woonomgeving belangrijk zijn.

Aanvragen
Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 april tot 1 december 2015.

Benieuwd of uw plannen voor deze regeling in aanmerking komen? Wenst u ondersteuning bij het aanvragen? Neemt u dan contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.