Subsidie vrijetijdssector / toerisme provincie Drenthe & gemeente Hardenberg

In het kader van de Uitvoeringsregeling Ruimte voor ontwikkeling in de vrijetijdssector Drenthe is bijna € 1 miljoen beschikbaar voor de vrijetijdssector/toerisme in de hele provincie Drenthe alsmede in de gemeente Hardenberg.

Doelstellingen:

 • het aantrekkelijker maken van het werken in de vrijetijdssector
 • het verhogen van het opleidingsniveau

Vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is € 945.000,- beschikbaar gesteld voor het creëren van “een duurzaam gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt” in het werkingsgebied. Ondernemingen kunnen subsidie ontvangen voor de volgende activiteiten:

 1. Scholing voor het versterken van ondernemerschap van de eigenaar waarbij de nadruk ligt op innoveren en het binden en boeien binnen de vrije tijdssector (subsidieplafond: € 35.574,-);
 2. Kortdurende scholing rolverandering van werknemers en eigenaren van de onderneming op gebied van rolverandering en – invulling, hospitality en ondernemersvaardigheden (subsidieplafond € 291.230,-);
 3. BBL-banen voor vrijetijdssector, zijnde het in dienst nemen van BBL’ers in de fastservice of BBL-banen voor fastservices, zijnde het in dienst nemen van BBL’ers in de vrijetijdssector, met nadruk op de dagrecreatie (subsidieplafond BBL-banen voor vrijetijdssector: € 142.554,- en BBL-banen voor fast services: € 171.064,-);
 4. Instroom en in dienst nemen van kwetsbare werknemers voor zover (subsidieplafond € 87.183,-):
  • deze voorafgaand aan de indienstneming een voortraject en opstap naar werk hebben gevolgd, en
  • het in dienst nemen leidt tot een netto toename van het aantal werknemers bij de betrokken vestiging in vergelijking met het gemiddelde van het aantal JAE’s (jaararbeidseenheden) in de voorgaande twaalf maanden, of
  • de vacatures niet zijn ontstaan door afvloeiingen maar door ontslag op initiatief van de werknemer, een handicap, ouderdomspensionering, vermindering van werktijd op initiatief van de werknemer of ontslag om dringende redenen.Aanvragen kunnen worden ingediend:

Termijn indienen aanvraag

Aanvragen kunnen worden ingediend:

 • Voor de activiteiten genoemd onder 1 en 2 tot en met 31 juli 2016;
 • Voor de activiteiten genoemd onder 3 en 4 tot en met 1 september 2016.

Met uitzondering van aanvragen voor het in dienst nemen van BBL’ers, kunnen aanvragen slechts worden ingediend voor activiteiten die vóór 31 oktober 2016 zullen zijn afgerond.

Let op!

U komt in aanmerking:

 • Indien uw bedrijf is gevestigd in de provincie Drenthe of in de gemeente Hardenberg.
 • Indien de subsidieaanvraag niet bij andere sectorplannen ondergebracht kan worden.
 • Indien uw bedrijf behoort tot de vrijetijdssector met een SBI-code die onder de doelgroep valt (toets dit vooraf en tijdig bij ASBR Subsidium!).

 

Benieuwd of u voor deze regeling in aanmerking komt? Wenst u ondersteuning bij het aanvragen? Neemt u dan contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.

Bijlage: SBI-codes regeling Ruimte voor ontwikkeling vrijetijdssector