Duurzame inzetbaarheid: nieuwe subsidie op externe advieskosten

Na de zomer gaat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van start met een nieuwe regeling, genaamd: “duurzame inzetbaarheid ”.

Met deze regeling wil ze de duurzame inzetbaarheid van personeel vergroten. Er is maar liefst 22 miljoen euro beschikbaar om actief aan de slag te gaan om personeel, productief, gemotiveerd en gezond aan het werk te houden.
Door de stijgende pensioenleeftijd en de vergrijzende beroepsbevolking is duurzame inzetbaarheid van werknemers een urgent thema geworden. Steeds meer bedrijven treffen gerichte maatregelen om medewerkers langer en fit aan het werk te houden. Regelmatig met behulp van extern adviseurs, hierdoor met bijbehorende kosten van dien.

Deze externe advieskosten worden vanaf 15 oktober a.s. subsidiabel. Bedrijven kunnen maar liefst 50% subsidie ontvangen voor projecten van maximaal € 20.000

Thema’s waarbinnen subsidie verleend kan worden zijn: Interne- externe mobiliteit, bedrijfs- of organisatiescan, gezond en veilig werken, leercultuur werknemers, flexibele werkcultuur, arbeidstijden management en aanpassen organisatie van het werk.
Het project moet als doel hebben de inzetbaarheid van personeel te vergroten en moet worden uitgevoerd door een onafhankelijk extern adviseur die aantoonbare ervaringen heeft ten aanzien van het thema duurzame inzetbaarheid.
Gaat u ook aan de slag met duurzame inzetbaarheid en bent u benieuwd of u voor deze regeling in aanmerking komt? Wilt u zich op dit thema richten en de subsidieverwerving kwalitatief uitbesteden?

Neem dan contact op met ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460 of info@asbr.nl. Onze adviseurs weten de regeling en mogelijkheden door een gedegen subsidieverwerving om te zetten in concreet geld.