Duurzame energieproductie; € 5 miljard subsidie beschikbaar in najaarsronde SDE+ regeling!

Vanaf 29 oktober opent de tweede openstellingsronde van de SDE+. Deze najaarsronde is geopend tot 14 november 17:00 en heeft wederom drie fasen. De drie fases verschillen in maximale hoogte van het basisbedrag. Hoe later u de aanvraag indient, hoe hoger de subsidie. Echter, te lang wachten en het budget kan vergeven zijn.

Doel van de regeling

De SDE+ (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) heeft als doel bedrijven en (non) profit instellingen te ondersteunen bij de investeringen in de productie van duurzame energie. De subsidie compenseert het verschil in de kostprijs voor duurzame energie en de kostprijs van fossiele energie. Afhankelijk van de investering kan de subsidieperiode verschillen van 8 tot wel 15 jaar. Het budget voor de najaarsronde bedraagt dit jaar € 5 miljard.

Exploitatiesubsidie

De SDE+ is een exploitatiesubsidie wat betekent dat u subsidie krijgt op de energie die wordt opgewekt. De subsidie wordt jaarlijks als volgt berekend: basisbedrag (kostprijs duurzame energie) – correctiebedrag (kostprijs fossiele energie) x opgewekte energie. Het basisbedrag is gekoppeld aan de fase binnen een openstellingsronde en hangt af van wanneer u een aanvraag indient.  Het correctiebedrag stelt de overheid ieder jaar vast.

Welke investeringen komen in aanmerking?

De regeling is onderverdeeld in zes categorieën: biomassa, geothermie, water, wind op land, wind op zee en zon. Meest populaire en toegankelijke categorie is zon. Hierbij gaat het om zonnecollectoren of zonnepanelen en zonthermie. Bij de eerste is er een grootverbruikersaansluiting benodigd en is de installatie minimaal 15 Kwp groot. Ook zien wij steeds meer dat bedrijven (voornamelijk agrariërs) windmolens aanschaffen met ashoogte van 15 of 20 meter. Ook hiervoor zijn er mogelijkheden!

Aanvullende voorwaarden

Voor elektriciteitsproducenten geldt vanaf deze ronde een aanvullende voorwaarde. Als u een aanvraag wilt indienen, dan moet u een transportindicatie van de netbeheerder meesturen. Deze kunt u aanvragen bij uw netbeheerder. Als u geen eigenaar bent van een beoogde locatie, dan bent u verplicht om het formulier “Model toestemming locatie-eigenaar”, ingevuld en ondertekend door de eigenaar(s) van de locatie, met de aanvraag mee te sturen.

Budget snel uitgeput

Opgemerkt moet worden dat het budget van de najaarsronde in tegenstelling tot de voorjaarsronde vaak overvraagd wordt. Dit betekent dat als u uw kans op subsidie zo groot mogelijk wilt maken u bij voorkeur op 29 oktober uw aanvraag moet indienen.

In 2020 verbreding van de regeling

Dit jaar is het laatste jaar dat de SDE+ subsidie in deze vorm wordt aangeboden. Vanaf 2020 wordt deze regeling verbreed. Onder de naam SDE++ gaat de regeling zich meer richten op CO2 reductie en beperkt de regeling zich niet meer tot alleen duurzame energieproductie. De verwachting is dat in 2020 slechts één openingsronde zal plaatsvinden. Meer informatie daarover vindt u hier.

Interesse?
Bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor de SDE+? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.