Dutch Techzone 2020; investeringssubsidie gemeente Hoogeveen, Coevorden en Emmen

Vanaf 20 juli 2020 gaat de Bedrijvenregeling Dutch Techzone open. Deze subsidie is bedoeld voor MKB’ers of grootbedrijven die zich willen vestigen in de gemeente Hoogeveen, Coevorden of Emmen. De regeling – met een budget van bijna 5 miljoen – is ook van kracht voor ondernemingen die daar al gevestigd zijn en die willen investeren in uitbreiding of diversificatie. Dit mogen investeringen in gebouwen en zogenaamde duurzame bedrijfsuitrusting zijn.

De subsidie is bedoeld om de maakindustrie in de genoemde regio te ondersteunen. Daarbij is wel de voorwaarde dan de uitvoering van het project een bijdrage levert aan de werkgelegenheid, de economische structuur, verduurzaming en innovatie in het gebied.

Voor MKB’ers moeten de projecten gericht zijn op vestiging, uitbreiding, diversificatie of fundamentele wijzigingen van bedrijfsactiviteiten in de regio. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kleine en middelgrote MKB ondernemingen:

Kleine MKB onderneming ( < 50 fte, omzet en/of balanstotaal < 10 miljoen)

  • Minimale subsidiabele investering € 350.000,-
  • Subsidiepercentage 30% of 20% (afhankelijk van gebied)
  • Max subsidie € 500.000,-

Middelgrote MKB ondernemingen ( tussen 50 en 250 fte, omzet tussen 10 miljoen en 50 miljoen en / of balanstotaal tussen 10 miljoen en 43 miljoen)

  • Minimale subsidiabele investering € 500.000,-
  • Subsidiepercentage 20% of 10% (afhankelijk van gebied)
  • Max subsidie € 500.000,-

Voor grote ondernemingen moeten de projecten gericht zijn op vestiging of diversificatie van de bedrijfsactiviteiten in de regio. Hierbij hangt het subsidiepercentage af van het investeringsbedrag:

 

Minimale subsidiabele investering Subsidiepercentage Maximale subsidie
€ 0,- t/m € 1.000.000,- 10% € 100.000,-
€ 1.000.000,- t/m 2.000.000,-   7,5% € 175.000,-
€ 2.000.000,- t/m 4.000.000,-   5% € 275.000,-
> € 4.000.000,-   2,5% € 400.000,-

 

Deelregeling MKB Arbeidsplaatsenregeling

Later dit jaar gaat wellicht voor het MKB ook nog een aanvullende deelregeling open, de Arbeidsplaatsenregeling. Voor het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen die direct onderdeel of gevolg zijn van een investering zoals hierboven genoemd kan er maximaal € 5.000,- subsidie per arbeidsplaats worden ontvangen. Momenteel is er echter geen budget voor deze regeling. Als en zodra dit beschikbaar komt zal deze deelregeling opengesteld worden.

Het totale budget voor de DutchTechzone is bijna 5 miljoen. Aanvragen kan tot en met 31 december 2020 of totdat het budget is uitgeput.

Meer info of de haalbaarheid van een aanvraag laten beoordelen?

De regeling is vrij uitgebreid. Wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor deze subsidie, neem dan contact met ons op, zodat wij dit vrijblijvend kunnen toetsen aan de regeling. U kunt contact opnemen met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460 of mail naar info@asbr.nl.