Diverse HR regelingen Drenthe vernieuwd en/of verlengd!

In de provincie Drenthe zijn diverse regeling binnen het HR domein van kracht. Door de succesvolle inzet van deze regelingen zijn deze nu verlengt of weer in gebruik genomen.

Human Resource MKB regeling Drenthe

De provincie Drenthe wil met deze subsidieregeling MKB-bedrijven helpen een modern HR-beleid te voeren en vraag en aanbod op de Drentse arbeidsmarkt meer op elkaar af te stemmen. Door ontwikkelingen als digitalisering en robotisering is het, met oog op de toekomst, belangrijk dat Drentse werkgevers investeren in goed opgeleide vakmensen. Een toekomstbestendige arbeidsmarkt heeft een positief effect op het vestigingsklimaat en de regionale economie.

Deze regeling is al een tijdje van kracht, maar zal ook zijn vervolg vinden in 2021. De subsidie kan worden gebruikt voor externe (advies)kosten ten behoeve van:

 • Het opstellen en/of implementatie van een strategisch HR-beleidsplan
 • Het deelnemen aan opleiding, training of cursus voor medewerkers met HR taken
 • Het voorbereiden op en verwerven van erkenningscertificaten
 • Het in kaart laten brengen van inzetbaarheid medewerker
 • Opstellen en/of uitvoering plan om inzetbaarheid medewerker te verhogen door bijvoorbeeld het laten uitvoeren van een employabilityscan of het opstellen van een ontwikkelingsplan

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. De kosten van het project moeten minimaal € 1.000,- zijn. De maximale subsidie bedraagt € 10.000,-.

IkBenDrentsOndernemer 3.0

Vanwege het grote succes van de IkBenDrentsOndernemer vouchers is hiervoor opnieuw budget beschikbaar gesteld. De provincie Drenthe vindt het belangrijk om juist in deze tijd ondersteuning te bieden aan het Drentse bedrijfsleven. Ze willen de Drentse economie en de regionale werkgelegenheid versterken. De provincie Drenthe heeft een bedrag van € 675.000,- beschikbaar gesteld.

Onderstaande activiteiten zijn subsidiabel:

De kennisleverancier levert kennis ten behoeve van:

 1. groei (ook gericht op bedrijfsopvolging of bedrijfsovername); of
 2. innovatie; of
 3. het creëren van een nieuwe afzetmarkt.

De activiteiten richten zich op één of meerdere van de volgende thema’s: Agribusiness, Groene chemie, Circulaire economie, Energie, Digitalisering, High Tech Systems & Materials (HTSM), Gezondheidseconomie, Vrijetijdseconomie en Logistiek.

Meer informatie vindt u hier

Internationaal Ondernemen Drenthe

Met de Uitvoeringsregeling Internationaal Ondernemen Drenthe ondersteunt de provincie MKB-ondernemers op het gebied van internationale handel. Voor deze regeling is er € 50.000 beschikbaar voor 2021.

Er wordt subsidie verstrekt voor de volgende activiteiten:

 1. Internationale marktverkenningsactiviteiten
 2. Internationale marktontwikkelingsactiviteiten
 3. Handelsmissies

De subsidie wordt verstrekt voor de kosten van het inhuren van een externe deskundige en/of voor deelname aan een handelsmissie of beurs.

De bijdrage voor internationale marktverkenningsactiviteiten en marktontwikkelingsactiviteiten is maximaal 50% met van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 5.000 per activiteit. De bijdrage voor een handelsmissie activiteit is maximaal 50% van de kosten met een maximum van € 3.000.

De regeling loopt t/m 30 september 2021. Meer informatie vindt u hier.

Interesse en/of deskundig advies over details?

Bent u als MKB-er uit Drenthe benieuwd of uw project in aanmerking komt voor één van bovenstaande subsidies? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.