Pilot- en demonstratieprojecten CO₂ reductie; vanaf april tot 80% subsidiabel (DEI+)

Het klimaatakkoord, de opwarming van de aarde en de noodzakelijke energietransitie dwingen iedereen om na te denken over energie en klimaat. Vanaf begin april opent de rijksoverheid meerdere subsidieregelingen gericht op innovaties die bijdragen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord om de CO₂ uitstoot fors te verlagen. Denk aan de verschillende MIT regelingen voor haalbaarheidsstudies of R&D Samenwerkingsprojecten. Een regeling die zich richt op de innovatiefases daarna is de DEI+ waarin pilot- en demonstratieprojecten worden gesubsidieerd. DEI staat voor Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie.

Doelgroep
Alle ondernemingen in Nederland kunnen een aanvraag indienen. Het maakt daarbij niet uit of je als kleine onderneming of grote onderneming aanvraagt.

Subsidiabele activiteiten
De regeling ondersteunt twee soorten projecten:

 1. Pilotproject
  Een pilotproject betref een proefproject waarin innovatieve CO₂-reducerende maatregelen worden getest in omgevingen die representatief zijn voor het functioneren onder reële omstandigheden.
 1. Demonstratieproject
  Bij een demonstratieproject gaat het om investeringssteun voor praktijktoepassingen door een eindgebruiker/exploitant. Dit is de eerste gebruiker in de markt waardoor de ontwikkelaar haar/zijn innovatie techniek of product kan demonstreren.

Alle projecten moeten betrekking hebben op één van de volgende thema’s:

 • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen;
 • Circulaire economie;
 • CC(U)S (Carbon Capture, Utilisation and Storage);
 • Energie-efficiëntie;
 • Hernieuwbare energie (inclusief ruimtelijke inpassing);
 • Flexibilisering van het energiesysteem waaronder waterstof;
 • Lokale infrastructuur;
 • Overige CO₂-reducerende maatregelen in de industrie, de gebouwde omgeving of elektriciteitssector.

Subsidie
De subsidiepercentages zijn afhankelijk van het soort project. Voor pilotprojecten is dit 25% voor ondernemingen en 80% voor onderzoeksorganisaties. Voor demonstratieprojecten varieert het percentage tussen de 30% en 50%. Middelgrote ondernemingen krijgen daarbovenop 10% en kleine ondernemingen 20% extra. De maximale subsidie per project varieert van 3 miljoen tot wel 15 miljoen. Alle projectkosten die rechtstreeks aan het project zijn toe te rekenen komen in aanmerking.

Belangrijkste voorwaarden

 • De maximale looptijd van een project is 4 jaar;
 • Binnen een jaar na afloop van het project moet het product beschikbaar zijn voor de markt.

Interesse?
Wilt u als ondernemer minder energie gaan verbruiken in uw productieproces? Heeft u een innovatieve techniek waarmee de CO2-uitstoot vermindert? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.