Deadline WBSO-aanvraag voor het tweede half jaar nadert!

De WBSO beoogt het speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in het bedrijfsleven te stimuleren en daarmee de concurrentiepositie van de Nederlandse ondernemingen te verbeteren. In de WBSO regeling kunnen (alle) R&D-kosten (zowel voor loonkosten als andere kosten en uitgaven) een fiscaal voordeel opleveren welke via de loonheffing kan worden verrekend. De regeling levert hiermee een zeer interessant financieel voordeel op.

Tussen het moment van aanvragen en het moment van starten van het project zit altijd minimaal één maand. Dus wilt u met uw project(en) starten op 1 juli a.s. dan zal de aanvraag uiterlijk eind mei moeten worden ingediend. Bedrijven die reeds een aanvraag via ons hebben lopen hebben we hier uiteraard al over geïnformeerd. Deze aanvragen worden tijdig, juist en volledig ingediend. Overweegt u ook een aanvraag, de subsidieadviseurs van ASBR Subsidium staan graag aan uw zijde.

Projecten

Er kan subsidie aangevraagd worden voor twee soorten projecten:

  1. Technisch wetenschappelijk onderzoek
  2. Projecten gericht op de ontwikkeling van technisch nieuwe producten, processen en programmatuur.

Subsidiabele kosten

De regeling richt zich primair op de inzet van eigen uren (S&O uren) in de projecten, maar ook aanvullende kosten zoals materiaal voor prototypes komen in aanmerking (RDA). Bij het aanvragen van RDA voor het uitvoeren van een eigen S&O-project, hebben bedrijven de keuze tussen een forfaitair bedrag of het daadwerkelijke bedrag aan kosten en uitgaven. De keuze die bij de eerste WBSO-aanvraag wordt gemaakt geldt voor het gehele kalenderjaar.

Berekening S&O-afdrachtvermindering
Ieder jaar wijzigen onderdelen van de regeling zoals de subsidiepercentages of zogenaamde schijfgrenzen. Voor bedrijven wordt de S&O-afdrachtvermindering in 2017 als volgt berekend:

(S&O-uren x S&O-uurloon) + (forfaitair bedrag of begrote kosten en uitgaven) x percentage.

Voor de berekening van het forfait is het aantal aangevraagde S&O-uren van belang. Het forfait bedraagt € 10 per S&O-uur (tot een maximum van 1.800 S&O-uren per kalenderjaar) en € 4 voor de meerdere S&O-uren.

Voor zelfstandig ondernemers (ZZP-ers) die minimaal 500 S&O-uren per jaar maken, is er ook in 2017 een vaste aftrek (de S&O-aftrek) voor de aangifte inkomstenbelasting. Voor startende ZZP-ers is er nog een extra aftrek. Zelfstandigen kunnen geen RDA aanvragen.

Percentages en bedragen
Voordeelpercentages voor inhoudingsplichtigen:
• Tarief eerste schijf – 32%
• Tarief eerste schijf starters – 40%
• Grens eerste schijf – € 350.000 S&O-(loon)kosten
• Tarief tweede schijf – 16%

De vaste aftrek voor zelfstandigen is € 12.522,- en als starter ontvangt u een extra aftrek van € 6.264.

Wilt u binnenkort of de tweede helft van dit jaar starten met uw R&D project? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de adviseurs van ASBR Subsidium. Bel 088-1260460 of mail naar info@asbr.nl.