De subsidieregeling Praktijkleren, voor o.a. BBL-ers, ook dit jaar weer open!

Gepubliceerd op 5 juli 2023

De subsidieregeling Praktijkleren, voor o.a. BBL-ers, ook dit jaar weer open!

Net als de voorgaande jaren is ook dit jaar de Subsidieregeling Praktijkleren weer open. Deze regeling is bedoeld om werkgevers extra te motiveren en stimuleren praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Tot en met 15 september 2023 kan de werkgever een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten die gemaakt worden voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Dit is van toepassing op stageplaatsen voor leerlingen van het Praktijkonderwijs (Pro), het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), VMBO, MBO, HBO en Promovendi en Technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s).

De subsidieplafonds voor 2023 per onderwijsniveau staan hieronder vermeld. Het maximale subsidiebedrag per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats bedraagt € 2.700,-.

  • Vmbo/VSO/PRO € 1,3 miljoen
  • Mbo € 245,7 miljoen
  • Hbo € 4,4 miljoen
  • Promovendi/toio’s € 2 miljoen

Extra subsidie BBL-leerplek sectoren landbouw, horeca en recreatie
De subsidieregeling wordt ook dit jaar uitgebreid met een extra compartiment. Er is namelijk wederom extra subsidie beschikbaar bovenop de gebruikelijke subsidie praktijkleren voor MBO BBL-leerplekken in de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aantal gerealiseerde weken begeleiding in het studiejaar 2022/2023. Het beschikbare budget wordt per gerealiseerde begeleidingsweek verdeeld over alle leerplaatsen die in aanmerking komen voor de toeslag. Het beschikbare budget voor studiejaar 2023/2023 is net als het voorgaande jaar € 10,6 miljoen.

Aanvraagperiode
De aanvragen voor het huidige schooljaar, 1 augustus 2022 tot en met 31 juli 2023 (voor HBO, Promovendi en Toio geldt 1 september 2022 t/m 31 augustus 2023), kunnen worden ingediend tot en met 15 september 2023 17:00 uur.

Interesse en/of deskundig advies?
Wilt u laten beoordelen of u in aanmerking komt voor bovenstaande subsidie? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden en kunnen uw aanvraag tijdig verzorgen. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088 – 1260 460. Of mail naar info@asbr.nl.

Voorzetting Subsidieregeling praktijkleren
De huidige subsidieregeling loopt tot en met dit schooljaar. Na evaluatie is besloten om de regeling na 2023 met 5 jaar te verlengen. In het begin van het nieuwe schooljaar 2023/2024 zal er naar verwachting meer duidelijkheid komen over de inhoud van de nieuwe regeling.