De subsidieregeling Praktijkleren gaat weer open!

Ook dit jaar gaat natuurlijk de Subsidieregeling Praktijkleren weer open. Deze regeling is bedoeld om werkgevers extra te motiveren en stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Vanaf 2 juni kan de werkgever een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten die een werkgever heeft gemaakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Dit is van toepassing op stageplaatsen voor leerlingen van het Praktijkonderwijs (Pro), het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), VMBO, MBO, HBO en Promovendi en Technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s).

De subsidieplafonds voor 2021 per onderwijsniveau zijn nog niet bekend. Het maximale subsidiebedrag per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats bedraagt € 2.700,-.

De subsidieplafonds van 2020 zijn enigszins richtinggevend voor de nieuwe periode. Deze waren:

  • Vmbo/VSO/PRO € 1,3 miljoen
  • MBO € 194,8 miljoen
  • HBO € 4,0 miljoen
  • Promovendi/toio’s € 2,8 miljoen

Zodra de subsidieplafonds voor 2021 exact bekend zijn, zullen wij dat via dit nieuwsbericht vermelden.

Extra subsidie bbl-leerplek sectoren landbouw, horeca en recreatie

De subsidieregeling wordt dit jaar uitgebreid met een extra compartiment. Erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie kunnen bovenop de gebruikelijke subsidie praktijkleren een extra subsidiebedrag aanvragen als zij een bbl-leerplek aanbieden. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aantal gerealiseerde weken begeleiding in het studiejaar 2020/2021. Het beschikbare budget wordt per gerealiseerde begeleidingsweek verdeeld over alle leerplaatsen die in aanmerking komen voor de toeslag. Het beschikbare budget voor studiejaar 2020/2021 is op dit moment nog niet bekend. Voor het studiejaar 2019/2020 bedroeg het budget € 10,6 miljoen.

De aanvragen voor het huidige schooljaar, 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2021, kunnen worden ingediend van 2 juni 2021 9:00 uur tot en met 16 september 2021 17:00 uur.

Interesse en/of deskundig advies?

Wilt u laten beoordelen of u in aanmerking komt voor bovenstaande subsidie? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden en kunnen uw aanvraag tijdig verzorgen. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.