De SDE+ regeling voor subsidie op duurzame energieproductie ook dit jaar weer geopend!

Schaft u als bedrijf zonnepanelen aan? Of bent u van plan te investeren in een windmolen? Dan is het zeker de moeite waard om de mogelijkheden van de subsidieregeling SDE+ met ons te inventariseren. De aanvraagprocedure is relatief ingewikkeld; de subsidiemogelijkheden daarentegen zeer interessant!

Doel van de regeling

De SDE+ (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) heeft als doel bedrijven en (non) profit instellingen te ondersteunen bij de investeringen in de productie van duurzame energie. De subsidie compenseert het verschil in de kostprijs voor duurzame energie en de kostprijs van fossiele energie. Afhankelijk van de investering kan de subsidieperiode verschillen van 8 tot wel 15 jaar. Het budget voor de voorjaarsronde bedraagt dit jaar € 5 miljard. De najaarsronde krijgt waarschijnlijk hetzelfde budget.

Exploitatiesubsidie

De SDE+ is een exploitatiesubsidie wat betekent dat u subsidie krijgt op de energie die wordt opgewekt. De subsidie wordt jaarlijks als volgt berekend: basisbedrag (kostprijs duurzame energie) – correctiebedrag (kostprijs fossiele energie) x opgewekte energie. Het basisbedrag is gekoppeld aan de fase binnen een openstellingsronde en hangt af van wanneer u een aanvraag indient.  Het correctiebedrag stelt de overheid ieder jaar vast.

Welke investeringen komen in aanmerking?

De regeling is onderverdeeld in zes categorieën: biomassa, geothermie, water, wind op land, wind op zee en zon.  Meest populaire en toegankelijke categorie is zon. Hierbij gaat het om zonnecollectoren of zonnepanelen en zonthermie. Bij de eerste is er een grootverbruikersaansluiting benodigd en is de installatie minimaal 15 Kwp groot.  Ook zien wij steeds meer dat bedrijven (voornamelijk agrariërs) windmolens aanschaffen met ashoogte van 15 of 20 meter. Ook hiervoor zijn er mogelijkheden!

Opening regeling

De SDE+ heeft ook in 2019  twee openstellingsrondes: het voorjaar en het najaar. De voorjaarsronde gaat open op 12 maart! U kunt tot en met 4 april indienen in drie verschillende fases. De drie fases verschillen in maximale hoogte van het basisbedrag. Hoe later u de aanvraag indient, hoe hoger de subsidie. Echter, te lang wachten en het budget kan vergeven zijn.

Opgemerkt moet worden dat het budget in eerdere rondes  snel was uitgeput. Dit betekent dat als u uw kans op subsidie zo groot mogelijk wilt maken u bij voorkeur op 12 maart uw aanvraag moet indienen, dan wel op de eerste dag van de najaarsronde.

In 2020 verbreding van de regeling

Dit jaar is het laatste jaar dat de SDE+ subsidie in deze vorm wordt aangeboden. Vanaf 2020 wordt deze regeling verbreed. Onder de naam SDE++ gaat de regeling zich meer richten op CO2 reductie en beperkt de regeling zich niet meer tot alleen duurzame energieproductie.

Interesse?
Bent u benieuwd of in aanmerking komt voor de SDE+? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.