De SDE+ regeling voor subsidie op duurzame en hernieuwbare energietechnieken open op 13 maart!

Schaft u als bedrijf zonnepanelen aan? Of investeert u bijvoorbeeld in een installatie voor energie uit biomassa? Dan is het zeker de moeite waard om de mogelijkheden van de subsidieregeling SDE+ met ASBR Subsidium te inventariseren. De aanvraagprocedure is relatief ingewikkeld; de subsidiemogelijkheden daarentegen zeer interessant!

Doel van de regeling

De SDE+ (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) heeft als doel bedrijven en (non) profit instellingen te ondersteunen bij de investeringen in de productie van duurzame energie. De subsidie compenseert het verschil in de kostprijs voor duurzame energie en de kostprijs van fossiele energie. Afhankelijk van de investering kan de subsidieperiode verschillen van 8 tot wel 15 jaar. Met deze maatregel wil de overheid de productie van duurzame energie rendabel maken en stimuleren. Het budget voor de voorjaarsronde bedraagt € 6 miljard.

Exploitatiesubsidie

De SDE+ is een exploitatiesubsidie wat betekent dat u subsidie krijgt op de energie die wordt opgewekt. De subsidie wordt jaarlijks als volgt berekend: basisbedrag (kostprijs duurzame energie) – correctiebedrag (kostprijs fossiele energie) x opgewekte energie. Het basisbedrag is gekoppeld aan de fase binnen een openstellingsronde en hangt af van wanneer u een aanvraag indient. Hoe later, hoe hoger.

Welke investeringen komen in aanmerking?

De regeling is onderverdeeld in vijf categorieën: biomassa, geothermie, water, wind en zon. Onder biomassa vallen bijvoorbeeld vergistingsinstallaties of biomassaketels. Voor de categorie wind, zijn de subsidiecategoriën, Wind op land, Wind op primaire waterkering en Wind in meer. Wind op zee doet dit jaar niet mee. Meest populaire en toegankelijke categorie is zon. Hierbij gaat het om zonnecollectoren of zonnepanelen en zonnethermie. Bij de eerste is er een grootverbruikersaansluiting benodigd en is de installatie minimaal 15 Kwp groot. Voor zonnethermie geldt dat er alleen kan worden aangevraagd voor installaties met ‘afgedekte collectoren’ met een totaal thermisch vermogen van meer dan 140 kW.

Opening regeling

De SDE+ heeft in 2018 twee openstellingsrondes: het voorjaar en het najaar. De voorjaarsronde gaat 13 maart a.s. al open! U kunt tot en met 5 april indienen in drie verschillende fases. De drie fases verschillen in maximale hoogte van het basisbedrag. Hoe later u de aanvraag indient, hoe hoger de subsidie. Echter, te lang wachten en het budget kan vergeven zijn.

Opgemerkt moet worden dat het budget in eerdere rondes (vrijwel) meteen was uitgeput. Dit betekent dat als u uw kans op subsidie zo groot mogelijk wilt maken u bij voorkeur op 13 maart uw aanvraag moet indienen, dan wel op de eerste dag van de najaarsronde.

Interesse?
Bent u benieuwd of in aanmerking komt voor de SDE+? Reageer dan snel! Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.