De EBG ArbeidsplaatsenregelinG voor MKB; maximaal € 25.000,- voor nieuwe arbeidsplaatsen

Kleinere bedrijven die een uitbreiding, vestiging, innovatie of wijziging van bedrijfsactiviteiten overwegen, opgelet. Per te creëren arbeidsplaats is er maar liefst € 5.000,- subsidie verkrijgbaar als het huidige personeelsbestand voor aanvang van het project tot 10 personen telt. Maximaal is er per aanvraag  25.000,- beschikbaar. Ook bedrijven met 10 of meer werknemers kunnen in aanmerking komen voor de EBG ArbeidsplaatsenregelinG. Het project moet dan een specifiek thema aanpakken op het gebied van aardbevingsbestendige, levensloopbestendige en energiezuinige bouw, groene chemie, energietransitie en de volgende generatie mobiele communicatietechnologie (5G).

Stimulering aardbevingsgebied
De regeling stimuleert een structurele versterking van de economie in het aardbevingsgebied. Een bijdrage wordt geleverd op basis van het aantal gecreëerde arbeidsplaatsen als gevolg van projecten die zich richten op uitbreiding, vestiging, innovatie of wijziging van bedrijfsactiviteiten. Deze projecten moeten direct bijdragen aan werkgelegenheid, verbetering van de economische structuur en innovatie.

De regeling is van kracht in de gemeenten:

  • Het Hogeland
  • Midden-Groningen
  • Delfzijl
  • Appingedam
  • Loppersum
  • De dorpen uit de voormalige gemeente Winsum: Ezinge, Feerwerd, Garnwerd, Aduarderzijl
  • De voormalige gemeente Ten Boer

Aanvragen is mogelijk t/m 31 december 2019. De maximale bijdrage per aanvraag bedraagt € 25.000,-.

Beoordeling op basis van criteria
De subsidieverstrekker hanteert bij de beoordeling een puntensysteem, gebaseerd op een aantal criteria. Het aantal gecreëerde arbeidsplaatsen, de verankering in de regio, opleidingsfaciliteiten, aansluiting op de prioritaire sectoren en de mate van duurzaamheid en investeringen in R&D zijn daarbij belangrijk.

Interesse en/of deskundig advies? Nieuwsgierig of uw project in aanmerking komt voor bovenstaande subsidie? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden. Neem contact op met de adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.