De EBG ArbeidsplaatsenregelinG voor MKB; maximaal € 50.000,- voor nieuwe arbeidsplaatsen

MKB ondernemingen die een uitbreiding, vestiging, innovatie of wijziging van bedrijfsactiviteiten overwegen, opgelet. Per te creëren arbeidsplaats is er, afhankelijk van de omvang van de onderneming maar liefst € 10.000,- of € 5.000,- subsidie verkrijgbaar. Maximaal is er per EBG aanvraag  50.000,- beschikbaar. 

Stimulering aardbevingsgebied
De regeling stimuleert een structurele versterking van de economie in het aardbevingsgebied. Een bijdrage wordt geleverd op basis van het aantal gecreëerde arbeidsplaatsen als gevolg van projecten die zich richten op uitbreiding, vestiging, innovatie of wijziging van bedrijfsactiviteiten. Deze projecten moeten direct bijdragen aan werkgelegenheid, verbetering van de economische structuur en innovatie.

De regeling is van kracht in de gemeenten:

  • Het Hogeland
  • Midden-Groningen
  • Delfzijl
  • Appingedam
  • Loppersum
  • De dorpen uit de voormalige gemeente Winsum: Ezinge, Feerwerd, Garnwerd, Aduarderzijl
  • De voormalige gemeente Ten Boer

Per 1 juli 2020 is er weer nieuw budget beschikbaar. Aanvragen is mogelijk t/m 31 december 2020. 

Beoordeling op basis van criteria
De subsidieverstrekker hanteert bij de beoordeling een puntensysteem, gebaseerd op een aantal criteria. Het aantal gecreëerde arbeidsplaatsen, de verankering in de regio, opleidingsfaciliteiten, aansluiting op de prioritaire sectoren en de mate van duurzaamheid en investeringen in R&D zijn daarbij belangrijk.

Interesse en/of deskundig advies? Nieuwsgierig of uw project in aanmerking komt voor bovenstaande subsidie? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden. Neem contact op met de adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.