Circulariteit stimuleren door product- of materiaalketens; subsidiabel vanaf 23 maart 2023!

Gepubliceerd op 2 februari 2023

Circulariteit stimuleren door product- of materiaalketens; subsidiabel vanaf 23 maart 2023!

De Nederlandse rijksoverheid heeft zichzelf als doel gesteld om uiterlijk in 2050 een volledig circulaire economie te hebben. In 2030 moet al 50% minder gebruik gemaakt worden van primaire grondstoffen zoals mineralen, fossiele grondstoffen en metalen. Om de gestelde doelen te bereiken stimuleert RVO samenwerkingsverbanden die een product- of materiaalketen circulair maken.

Doelgroep
Alleen samenwerkingsverbanden van minimaal 3 en maximaal 6 onafhankelijke mkb-ondernemers mogen een aanvraag indienen. Per samenwerkingsverband mag één grootbedrijf meedoen en subsidie aanvragen. Deelnemende ondernemers moeten binnen en project een andere rol in de product- of materiaalketen vervullen.

Subsidiabele activiteiten
De subsidiabele projecten richten zich op bestaande of nieuwe een product- of materiaalketens. In het project wordt uitgezocht wat nodig is om de drempels weg te nemen die het circulair ontwerpen, produceren of organiseren van het product, proces of dienst, in de weg staat. Na afloop van het project kan het product of de dienst de markt op worden gebracht of het proces worden toegepast met daarbij een grondstof besparing of CO2-uitstoot reductie als resultaat.

Denk daarbij aan het her-ontwikkelen van een product zodat deze efficiënter gefabriceerd kan worden met zo min mogelijk grondstoffen, het zodanig ontwerpen dat deze gemakkelijk hoogwaardig herbruikbaar is of een nieuwe organisatiemethode toepassen in de bedrijfsvoering of de gehele keten.

Subsidie
Het subsidiepercentage bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. Maximaal krijgt elke ondernemer € 20.000,- binnen het samenwerkingsverband.

Voorwaarden
Er zijn een aantal voorwaarden waar het project aan moet voldoen:

  • Het samenwerkingsverband moet een procesbegeleider inhuren voor het project. Deze procesbegeleider heeft minimaal 1 jaar ervaring met het begeleiden van ondernemingen op het vlak van circulaire economie;
  • De subsidie is bedoeld om initiatieven te stimuleren die zo hoog mogelijk op de R-ladder van circulaire strategieën staan;
  • Na afloop van het project moeten minstens 3 deelnemende ondernemers blijven samenwerken aan bijvoorbeeld de marktintroductie, toepassing van het product of businessmodel dat tijdens het project is ontwikkeld. De penvoerder van het project is één van de mkb-ondernemers die actief blijft na afloop van het project;
  • De looptijd van het project is maximaal 2 jaar.

Interesse?
Wilt u graag circulair te werk gaan en gaat u de mogelijkheden onderzoeken met anderen? Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.