Circulaire ketenprojecten subsidiabel vanaf 4 april 2024!

Gepubliceerd op 9 februari 2024

Circulaire ketenprojecten subsidiabel vanaf 4 april 2024!

De Nederlandse rijksoverheid heeft zichzelf als doel gesteld om uiterlijk in 2050 een volledig circulaire economie te hebben. In 2030 moet al 50% minder gebruik gemaakt worden van primaire grondstoffen zoals mineralen, fossiele grondstoffen en metalen. Om de gestelde doelen te bereiken worden samenwerkingsverbanden die een product- of materiaalketen circulair maken, gestimuleerd.

Doelgroep
Alleen samenwerkingsverbanden kunnen een aanvraag indienen. Deze bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 onafhankelijke mkb-ondernemers of uit één grootbedrijf en minimaal 2 en maximaal 6 mkb-ondernemers. Deze ondernemers hebben in elk geval 3 verschillende hoofdrollen in de product- of materiaalketen zoals een producent, gebruiker of reparateur. Andere projectpartners hebben o.a. de rol van onderzoeksorganisatie of projectontwikkelaar.

Subsidiabele activiteiten
Activiteiten richten zich op het wegnemen van drempels in bijv. de ontwerp- of productiefase om uw producten, processen of diensten circulair te maken in een bestaande of (deels) nieuwe keten. Het resultaat wordt op de markt gebracht of toegepast in de bedrijfsvoering met daarbij een grondstof besparing of CO2-uitstoot reductie als resultaat.

Denk daarbij aan het her-ontwikkelen van een product zodat deze efficiënter gefabriceerd kan worden met zo min mogelijk grondstoffen, het zodanig ontwerpen dat deze gemakkelijk hoogwaardig herbruikbaar is of een nieuwe organisatiemethode toepassen in de bedrijfsvoering of de gehele keten.

Subsidie
Het subsidiepercentage bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. Maximaal krijgt elke ondernemer € 20.000,- binnen het samenwerkingsverband.

De subsidie kan worden aangevraagd van 4 april t/m 4 september. Het beschikbare budget is € 4.750.000,-.

Voorwaarden
Er zijn een aantal voorwaarden waar het project aan moet voldoen:

  • Het samenwerkingsverband moet een onafhankelijke procesbegeleider inhuren voor het project. Deze procesbegeleider heeft minimaal 1 jaar ervaring met het begeleiden van ondernemingen op het vlak van circulaire economie;
  • De subsidie is bedoeld om initiatieven te stimuleren die zo hoog mogelijk op de R-ladder van circulaire strategieën staan;
  • Na afloop van het project blijven minstens 3 deelnemende ondernemers, waaronder de penvoerder, samenwerken aan bijvoorbeeld de marktintroductie, toepassing van het product of businessmodel dat tijdens het project is ontwikkeld;
  • De looptijd van het project is maximaal 2 jaar.

Interesse?
Wilt u graag circulair te werk gaan en gaat u de mogelijkheden onderzoeken met anderen? Informeer ons dan tijdig, want het budget is vaak snel uitgeput. Wij informeren u graag over de subsidiemogelijkheden. Neem contact op met de deskundige adviseurs van ASBR Subsidium via telefoonnummer 088-1260460. Of mail naar info@asbr.nl.